kamu işçi maaş

Konu: Sermaye Artırımı Hakkında

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Kasım.2005
  Mesajlar
  43

  Sermaye Artırımı Hakkında

  Selam arkadaşlar işlerimizin yoğunlaştığı şu günlerde hepinize kolaylıklar diliyorum.
  Ltd. şirketlerde sermaye artırımına ilişkin düzenlenecek raporlar , mesela bir şirket hem geçmiş yıl karlarını, hem 502-sermaye olumlu farkını , bir miktarda nakit olarak artırmak istiyorsa bununla ilgili smmm ropurunu tek bir raporda mı toplayacağız , bununla ilgili bir örnek verebilirmisiniz. Birde bir arkadaşım ticaret odasına başvurduğunda biz 502-sermaye olumlu farklarını kabul etmiyoruz o sanal bir artış diye cevap almış, sermaye olumlu farkının sermayeye ilavesine ilişkin kanun maddesi neydi? Vereceğiniz bilgiler için şimdiden tşk. ediyorum.


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2005
  Mesajlar
  76

  Sermaye Artırımı Hakkında

  selamlar bu konuda forumda arama yapabilirsin bu konu çok tartışıldı sermaye olumlu farkları seramyeye ilave edilebilir smmm raporunda ödenen sermayenin .... kadarı sermaye olumlu farklarından kaynaklanmıştır gibi bir ibare koyarak tescilini yaptırabilirsin odada odadakiler arkaqdaşına yanlış şbilgi vermişler forumda bu konuyla ilgili güzel açıklayıcı bilgiler mevcut iyi çalışmalar.

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  292

  Sermaye Artırımı Hakkında

  Merhabalar Halil Bey,
  Düzenlenen SMMM Raporunda

  - Enflasyon Düzeltmesi Olumlu Farkları
  - Geçmiş Yıl Karları
  - Sermayeye Eklenecek Diğer Kalemler

  Eğer Yukarıdaki 3 Kalem SMMM Raporunda Açık Şekilde Belirtilmişse
  Tabiki Bunları Sermayenize İlave Edebilirsiniz. Fakat Tadil Metninde Ve Ortaklar Kurulu Kararında Bunları Yazmak Zorundasınız.
  "Kabul Etmiyoruz" diye birşey olması mümkün değil.
  Ticaret Sicili Memurlukları Ve Ticaret Odaları Tescil İşlemini Yapmak Zorunda.

  Saygılar

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  104

  Sermaye Artırımı Hakkında

  SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARININ SERMAYEYE EKLENMESİNİN
  TESPİTİNE DAİR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK RAPORU

  Raporun Tarih ve Sayısı :
  1- İNCELEMEYİ YAPAN SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRİN :

  ADI SOYADI :
  BAĞLI BULUNDUĞU ODA :
  RUHSAT NUMARASI :
  ODA SİCİL NUMARASI :
  İŞ ADRESİ :
  TELEFON :
  VERGİ DAİRESİ, HESAP NO :
  2- TESPİTİ YAPILAN ŞİRKETİN :

  ÜNVANI :
  ADRESİ :
  VERGİ DAİRESİ, HESAP NO :
  SERMAYESİ :

  3- GENEL BİLGİ :

  .............. Vergi Dairesinin .................. sicil no’lu mükellefi olan .......................................... Ltd.Şti. ...............işiyle uğraşmaktadır.

  Kurum ....... Ticaret Odasının ......... sicil nolu üyesidir.

  Şirketin mevcut sermayesi ..............-YTL olup tamamı ödenmiştir.
  adı soyadı sermaye miktarı adresi


  Şirket yönetim kurulu sermayenin 25.000,00-YTL’ den 200.000,00-YTL’ ye çıkarılmasını ve arttırılan 175.000,00.-YTL’ nin 29.618,56.-YTL’ lik kısmının SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI HESABINDAN karşılanmasına karar vermiştir.

  Bu raporun konusu, sermaye artırımının sermaye düzeltmesi olumlu farklarından karşılanan kısmının, ilgili kanunlar ve muhasebe kurallarına göre tespitidir.

  4- ŞİRKETİN YASAL DEFTERLERİNİN TASDİKİNE İLİŞKİN BİLGİLER :

  A-) Tasdikin yapıldığı yıla ait defterler :

  YILI YASAL DEFTERİN NEVİ TASDİK MAKAMI TASDİK TARİHİ/NOSU

  B-) Sermaye düzeltmesi Olumlu farkları Hesabını Kapsayan Yıllara ait defterler :

  YILI YASAL DEFTERİN NEVİ TASDİK MAKAMI TASDİK TARİHİ/NOSU

  5- İNCELEMELER :

  ................... Ltd.Şti. faaliyetleri dolayısı ile elde ettiği kazanç ve iratlarını ilgili yasal mevzuata uygun şekilde kayıtlarına intikal ettirmiştir.
  Şirket, 5024 Sayılı Yasa uyarınca 2003 ve 2004 yıllarına ait hesaplarını Enflasyon Düzeltmesi’ne tabi tutmuş ve bunun neticesinde Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları aşağıdaki şekilde oluşmuştur.

  A- 2003 Yılı Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkı(+) : 213.183,52.-YTL
  B- 2004 Yılı Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkı(+) : 32.965,26.-YTL
  C- 2003 Yılı Enflasyon Düz.Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları(-) : 190.205,74.-YTL
  D- 2004 Yılı Enflasyon Düz.Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları(-) : 26.324,48.-YTL
  E- Sermayeye İlave Edilebilir Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları : 29.618,56.-YTL

  Şirketin sermaye düzeltmesi olumlu farkları ile ilgili hesaplamaları 2004 yılı yasal defterlerinde, 31.12.2004 tarih, 438 ve 444 no’lu yevmiye maddeleri ile kayıtlara aldığı görülmüştür.

  Şirket enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan geçmiş yıl zararları toplamı olan 216.530,22.-YTL’yi 15.02.2005 tarih ve 59 no’lu yevmiye maddesi ile sermaye düzeltmesi olumlu farkları hesabına mahsup etmek suretiyle aktarmıştır.

  Şirketi’nin 2004 yılı defter kayıt ve belgelerinin incelenmesi neticesinde, SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI hesabının oluşturulması; Vergi Kanunları, Tek düzen hesap planı ve genel kabul görmüş muhasebe kurallarına göre yapıldığı tespit edilmiştir.

  6- SONUÇ :

  Akyüzler Dayanıklı Tüketim Malları Tekstil Pazarlama Ticaret ve Sanayi Ltd.Şti.’nin sermayesini 25.000,00.-YTL’den 200.000,00.-YTL’ ye çıkarması nedeni ile oluşan 175.000,00.-YTL sermaye artışının 29.618,56 YTL ‘lik kısmının SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARINDAN karşılanmasında yasal mevzuata aykırı bir durum olmadığı tespit edilmiştir.

  İş bu rapor Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın İç Ticaret 2003/3 sayılı tebliğleri doğrultusunda düzenlenmiştir

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Ekim.2005
  Mesajlar
  7

  Sermaye Artırımı Hakkında

  2005 Dec 22 - 16:33
  ismmmo@ismmmo.org.tr
  --------------------------------------------------------------------------
  >Soru:
  >Ltd. şirketlerde sermaye artırımına ilişkin düzenlenecek raporlar ilgili
  >olarak , bir şirket hem geçmiş yıl karlarını, hem 502-sermaye olumlu
  >farkını , bir miktarda nakit olarak artırmak istiyorsa bununla ilgili

  >smmm ropurunu tek bir raporda mı toplayacağız , bununla ilgili bir örnek
  >verebilirmisiniz. Birde bir arkadaşım ticaret odasına başvurduğunda biz
  >502-sermaye olumlu farklarını kabul etmiyoruz o sanal bir artış diye
  >cevap almış, sermaye olumlu farkının sermayeye ilavesine ilişkin kanun
  >maddesi neydi? Vereceğiniz bilgiler için şimdiden tşk. ediyorum.
  >
  >Cevap:
  >1- Sitemizdeki örnek Raporlara uygun "ayrı raporlar"düzenleyiniz.[/b][/color]
  >www.ismmmo.org.tr
  >2- VUK’un mükerrer 298/5. maddesinin 5. paragrafı: “Pasif kalemlere ait
  >enflasyon fark hesapları, herhangi bir suretle başka bir hesaba
  >nakledildiği veya işletmeden çekildiği takdirde, bu işlemlerin yapıldığı
  >dönemlerin kazancı ile ilişkilendirilmeksizin, bu dönemde vergiye tâbi
  >tutulur. Ancak öz sermaye kalemlerine ait enflasyon fark hesapları
  >kurumlar vergisi mükelleflerince sermayeye ilave edilebilir, bu işlem
  >kâr dağıtımı sayılmaz.” hükmünü içermekte olup yine VUK’un geçici 25.
  >maddenin (g) bendinin ikinci paragrafı ise; “Pasif kalemlere ait
  >enflasyon fark hesapları, herhangi bir suretle başka bir hesaba
  >nakledildiği veya işletmeden çekildiği takdirde, bu işlemlerin yapıldığı
  >dönemlerin kazancı ile ilişkilendirilmeksizin, bu dönemde vergiye tâbi
  >tutulur. Ancak öz sermaye kalemlerine ait enflasyon fark hesapları
  >kurumlar vergisi mükelleflerince sermayeye ilave edilebilir, bu işlem
  >kâr dağıtımı sayılmaz.” hükmünü ihtiva etmektedir.
  >
  >Görüldüğü üzere kanun koyucu, enflasyon düzeltmesi sonucu oluşacak öz
  >sermaye kalemlerine ait enflasyon fark hesaplarının sermayeye ilave
  >edilmesi haricinde herhangi bir suretle başka bir hesaba nakledilmesi
  >veya işletmeden çekilmesi durumunda vergilendirilmeye tabi tutulacağını
  >kanun metninin iki bölümünde belirmesi gereği duymuştur.
  >
  >Tıpkı bilançonun pasif bir kalemi olan “Geçmiş Yıl Kârları” hesabında
  >olduğu gibi, Sermeye Düzeltmesi Olumlu Farklarında da durum aynıdır.
  >Kanun koyucunun amacı; sermaye şirketlerinin sermayelerini
  >güçlendirmelerini teşvik etmektir.
  >
  >Bilindiği gibi, anonim ve limited şirketlerin bilançolarının pasifinde
  >yer alan geçmiş yıl kârları, SMMM veya YMM’ler tarafından düzenlenecek
  >“Tespit Raporu” ile sermayeye ilave olunabilmektedir. Benzer durum,
  >Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları için de geçerlidir. Nitekim, T.C.
  >Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün, Türkiye
  >Odalar ve Borsalar Birliği’ne göndermiş olduğu ve aynen aşağıda yer
  >verdiğimiz yazısında bu durum açık olarak belirtilmektedir.
  >
  >T.C.
  >SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
  >İç Ticaret Genel Müdürlüğü
  >Dosya No: B.14.0.İTG0.10.00.01.DEĞ/GY-D
  >Konu:
  >TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ’NE
  >Atatürk Bulvarı No: 149
  >Bakanlıklar/ANKARA
  >
  >Ticaret sicili memurlukları tarafından Bakanlığımıza yapılan
  >müracaatlarda, anonim ve limited şirketlerde, enflasyon sermaye
  >düzeltmesi olumlu farkının sermayeye ilavesi halinde, sermaye
  >düzetilmesi olumlu farkının tespitine yönelik raporun serbest muhasebeci
  >mali müşavirler tarafından düzenlenip düzenlenmeyeceği hususundaki
  >görüşümüzün bildirilmesi istenmektedir.
  >
  >Anonim ve Limited Şirketlerde, enflasyon sermaye düzeltmesi olumlu
  >farkının sermayeye ilavesi halinde, Yeminli Mali Müşavirler veya Serbest
  >Muhasebeci Mali Müşavirler tarafından sermaye düzeltmesi olumlu farkının
  >tespitine yönelik rapor düzenlenmesi mümkün bulunmaktadır.
  >
  >Bilgi edinilmesi ve yukarıda belirtilen hususun ticaret sicili
  >memurluklarına duyurulmasını rica ederim.
  >
  >Doç. Dr. Adem ŞAHİN
  >
  >Bakan
  >
  >İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ
  >
  AYGILARIMLA...
  <br />S.M.M.M H.MADEN

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Sermaye artırımı hakkında.
  Konu Sahibi Vakt-i Sükut Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 5
  Son Mesaj : 26.Kasım.2011, 17:30
 2. Bağlı Ortaklık Sermaye Yedeklerin Sermaye Artırımı Yevmiye Kaydı
  Konu Sahibi ozguryuksel Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 22.Ekim.2010, 14:31
 3. Eski sermaye borcu varken sermaye artırımı
  Konu Sahibi @SMMM Forum Türk Ticaret Kanunu
  Cevap: 5
  Son Mesaj : 22.Temmuz.2010, 17:51
 4. Sermaye Artışı ve Mesleki Soru Sermaye Artırımı
  Konu Sahibi tarkaniz72 Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 14.Nisan.2009, 18:58
 5. Vakıflarda Sermaye artırımı (Mal varlığı Artırımı)
  Konu Sahibi basar03 Forum Türk Ticaret Kanunu
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 24.Mayıs.2008, 17:48

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36