Şahıs firmasını yeni kurulan anonim şirkete TTK.139 maddesine göre devrettiğimizde devir anında ortaya karlar vergilendindirilmiyor.Tüm aktif ve pasifle a.ş geçiyor.Ancak şahıs firması üzerine olan tapular tapu masrafları ödenmeden a.ş ünvanı altında tapu idaresinde nasıl geçiş yapılır.