[b]*********TASFİYE SONU KARARI****************[/b]

KARAR TARİHİ : 30/11/2005
KARA NO : 1


İstanbul Ticaret Sicili Memurluğunun 463100-410682 Numarasında kayıtlı bulunan XXX METAL KİMYA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ünvanlı şirketimiz 22/10/2004 tarihi itibari ile fesih ve tasfiye edilmesine 22/10/2004 Tarih ve ..... sayılı ortaklar kurulu kararı gereğince karar verilmiş ve bu karar İstanbul Ticaret Sicili Memurluğunca 25/10/2004 Tarihinde tescil edilmiştir. Tasfiye Kararı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin ....... Tarih ..... sayılı nüshasının .... nolu sayfasında neşredilmiştir.
Şirketin demirbaş eşyası menkul ve gayrimenkul mal varlığı bankalardan ve diğer finans kurumlarında hiçbir şekilde parası bulunmamaktadır. Şirketin ortaklarıda şirkette bulunan sermaye payları ile sair alacaklarını hisseleri oranında nakit olarak tamamen almışlardır.
Şirketin ilgili vergi dairesine verilen tasfiye bilânçosu ile hesapları tamamen kapatılmıştır.

Yukarıda belirlenen nedenlerle TASFİYE HALİNDE XXX METAL KİMYA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED Şirketinin kesin olarak fesih edilerek Ticaret Sicilinden kaydının terkin edilmesine ve bu kararın Ticaret Sicili memurluğunda tescil edilerek Ticaret Sicili gazetesinde ilan edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
ORTAK ORTAK
AD SOYAD İMZA AD SOYAD İMZA

------------------------------------------------------------------------------
************DİLEKÇESİ**************TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU’NA
İSTANBULTicaret Sicilinin numarasında kayıtlı bulunan şirketimizin tasfiyesi ile ilgili evraklar ekte sunulmuştur.

Tescil ve İlanını arz ederiz.

KAŞE VE YETKİLİ İMZA

----------------------------------------------------------------------------------
GEREKLİ BELGELER

-TASFİYE SONU BİLANCOSU (2 AD.TASTİKLİ)

-1. 2. 3. İLANLARIN YAPILDIĞI GAZETELER

----------------------------------------------------------------------------------
BİLGİLERİNİZE :!:

[size=18px]H.MADEN
SMMM
:idea:
[/size]

Not = Konu başlığı (TB) tarafından [size=18px]FORUM KURALLARINA[/size] uygun hale getirilmiştir. Lütfen [size=18px]FORUM KURALLARINA[/size] uyalım.

Lütfen [size=18px]FORUM KURALLARINA[/size] uyalım.