Yaklaşık 30 yıllık birikim sonucu elde edilen kitap, döküman,nesne, arşiv ve tarihi değeri olan belgeler sahibi olan kişi tarafından müzayelelerde satılmaktadır.
Bu belge ve kitaplar yaklaşık 1.000.000,00-TL değerindedir.Ama hepsinin bir kalemde elde çıkrarılmasında veya satılmasında bu kadar bir getirisi olmayacağı sahibi tarafından söylenmektedir.

1-Bu belge ve kitaplar limited şirket kuruluşunda sermaye olarak konulabilir mi ve nasıl bir yol izlenmesi gerekecektir ?

2-Her bir kitap, döküman ve belgeye neye göre değer biçilecektir.

3-Şirket değil de şahıs firması kurulmasının avantajı ve dezajantajı neler olacaktır?

İyi çalışmalar...