Değerli Meslektaşlarım,
Hayırlı günler.
Devamlı karıştırılarak sorulmakta olduğu için yazmayı uygun buldum.
TTK'nun 466. maddesinin 3 numaralı bendi"safi kardan birinci fıkrada yazılı yedek akçeden başka pay sahipleri için %5 kar payı ayrıldıktan sonra,pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısmın onda biri"olarak düzenlenmiştir.
Buna rağmen kar dağıtımı ile ilgili yazınlarda 2.tertip yasal yedek akçenin
tesbitinde dağıtılabilir kardan 1.temettü düşüldükten sonra iç yüzde hesabıyla % 10 (on birde bir-yani 11'e bölüm)söz konusudur.
Örneğin;
747 500 /11 =67 954,54 olarak hesaplanmaktadır.
Bu şekilde bir uygulamanın kanuna dayanmadığı açıkça bellidir.
Doğru uygulama;
747 500/10 =74 750,00 olarak düzenlenmesi gerekmektedir.
Buna göre dağıtılacak kar 100 ise bu karın 10'u yedek akçe olarak ayrılacak,geriye kalan 90'da pay sahiplerine ve diğer kara iştirak edenlere dağıtılacaktır.
Tabidir ki kar dağıtımı ile ilgili diğer ayrıntı burada işlenmemiştir.
Sakarya dan selam ve saygılar.