merhaba

biz limited şirketiz. A anonim şirketinin ortağıyız. A anonim şirketi sermayesini enflasyon muhasebesinden sonra sermaye olumlu farkları geçmiş yıllar karları ile beraber nakit de olmak üzere sermayesini artırdı. Hisse değerimiz A anonim şirketinde arttı. Biz şirketimizi tasfiyeye sokacağız. A anonim şirketindeki hissemizi bu şirketin diğer ortağına satmak istedığımızde A anonim şirketi nominal değerinin altında satışa izin vermeyiz dedi. Bu mümkünmüdür ? Hisse değeri yüksek olunca diğer ortak o kadar para ödemek istemıyor. Nasıl bir çözüm önerirsiniz ?

Bir anonim şirket nominal değerinin altında hissesinin altındaki satışa neye istinaden satılmasına karşı çıkabilir ? Alan razı satan razı. Neden bu A anonim şirketi izin vermeyebilliyor ?