işletme hesabı esasına tabi bir mükellef şube açmak istiyor. Gelir idaresinin gelir vergisi mükelleflerinde işe başlama bırakma değişiklik konulu kitapçığında örnek dilekçe yer almaktadır.Fakat meslekle ilgili bir forumda aşağıdaki bilgilere rastladım.Bu nedenle ikilemde kaldım.Sizlerle paylaşmak isterim:

?İşletme hesabı esasına tabi mükellefler için şube olmaz; bilanço esasına tabi ve sanayi veticaret odasına üye olanlar için şube olur. Bunun yasal dayanağı vardır (sanayi v ticaret odaları kuruluş kanunu).
2.işyeri şube demek değildir. İşletme hesabı esasındaki müşteriniz ikinci işyeri açtım diye vergi dairesine yazılı bildirimde bulunursa oraya vergi levhası konur, yazar kasa alınabilir ve sair. işlemler bu defterde takip edilir. Bunun yasal dayanağı yok fakat idari dayanağı var. Yasa yapmak yerine özelgeyle bu teamül olmuş.
Burada esnaf tanımı ile tüccar tanımı ayırımı söz konusu. ikinci işyeri açacak kişi artık işini bedenden çok sermaye ile ile yapar hale geldiğinden onun artık esnaf değil tüccar sayılması , esnaf odası üyeliğinden çıkıp sanayi ve ticaret odası üyesi olması ve bilanço esasına geçmesi gerekir. Bu son paragrafta söylediğimi maliye uygulamalarıyla ve popülizm düşkünlüğü nedeniyle aşure haline getirmiştir.
Şube tabirini kullanabilmek için bilanço esasında olmak, sanayi ve ticaret odasına "tüccar" sıfatıyla kayıtlı olmak zorunlu.
EK BİLGİ:Şube tanımının yapıldığı tek yasa 5590 sayılı yasanın 9.maddesiydi; 2004'te bu yasanın yerine gelen 5174 sayılı yasanın yine 9.maddesi 2.fıksasında aynen yer alıyor. 5174 sayılı yasa esnafların yani işletme defterine tabi olanların tabi olamayacağı, 1.sınıf tüccarların (bilançoya tabi) tabi olduğu bir yasadır. Esnaflar tabi olmadıkları yasada yer verilen bir kavramı kullanırlarsa bu gasp olur. Bu başlık altında bazı (aday)dostlar "biz yaptık oluyor" diye yazabilir, münferit bazı yanlış uygulamalar esas uygulama sayılamaz.?

Şimdi bu duruma göre mükellefin şube açması için bilanço defterine mi tabi olması gereklidir?