arkadaşlar herkese kolay gelsin diyorum
şirket kuracağız 5 ortaklı herkez yabancı para işi olduğu için malum herkes tedirgin tabi güven yoksa neden bir aradalar diyebilirsiniz ticaret ve tabiki insanlarda ya olursa süphesi her zaman mevcut
arkadaşlar ltd şirketlerinde ortaklıktan çıkarılma ve çıkarma olayını araştırıyorum
biraz döküman buldum aşağıda mevcuttur incelediğim den çıkardığım sonuç en az % 75 sermaye payına sahip ortaklar haklı sebeple (zimmet yolsuzluk gibi)karar defterinde alacakları karar ile ortağı ortaklıktan çıkartabiliyor fakat mahkemeye gitmek kaydıyla
bizim düşündüğümüz sorun ya adam fahiş bir fiyat istedi bizden işin prosüdürünü kaba olarak karar örn. vs mahk. dilk. püf noktalar bu kişiler sıkıntı yaşamamaları için bana önerebileceğiniz ayrıntılar varmı
biraz ayrıntı bu işler arkadaşlar fakat ben biraz daha kaba biçimde ayrıntı istiyorum arkadaşlar bunun yanında anasözleşmede bir ibare olduğu sürece daha kolay olur diye bir yazı okudum yardımcı olacak arkadaşlara tşk edr. bu konuyla ilgili sözleşmeye netür bir ibare koyabilirim ki ortaklıktan ayırma olayı sorunsuz olsun yardımcı olacak arkadaşlara tşk ederim şimdiden

C) ŞİRKETTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA
MADDE 551 - Şirket mukavelesiyle, ortaklara şirketten çıkma hakkı verilebileceği gibi bu hakkın kullanılması muayyen şartlara da tabi tutulabilir.
Her ortak, muhik sebeplere dayanmak şartiyle şirketten çıkmasına müsaade edilmesini veya şirketin feshini mahkemeden talebedebilir.
Esas sermayenin yarısından fazlasına sahip bulunan ortakların mutlak ekseriyeti tarafından muvafakat edilmek şartiyle şirket, muhik sebeplerden dolayı bir ortağın şirketten çıkarılmasını mahkemeden istiyebilir.
Bir ortağın şirketten çıkması veya çıkarılması ancak esas sermayenin azaltılması hakkındaki hükümleri riayet şartiyle muteberdir. Şu kadar ki, ayrılan ortağın hakları, şirketin esas sermeyesinin itibari miktarını geçen mallarından ödenir veya payı sermaye koyma borcunun yerine getirilmemesi hakkındaki hükümler gereğince paraya çevrilirse yahut başka bir ortak tarafından devralınırsa esas sermayenin azaltılması hakkındaki hükümlere riayet etmeye lüzum yoktur.