Şirketimiz yönetim kurulu 6 kişiden oluşmaktadır ve yönetim kurulu üyelerinden ikisi genel kurul yapılmasına ilişkin yönetim kurulu kararının alınmasının ardından, genelkurulun hemen öncesinde hisselerinin tamamını başka bir şirkete devretmek istemektedir. Ardından bu şirketin temsilcileri olarak katılacakları genel kurulda toplantısında yönetim kuruluna seçilerek görev almaya devam etmek istemektedirler.
Bu durumda nasıl bir yol izlenmelidir?
1- Ortakların yönetim kurulu üyeliğini bu kısa süre için kaybetmelerinin sonuçları nedir?Ticaret sicile bildirilmesi gerekir mi? Yerlerine yeni üye atanması gerekir mi?
2- yönetim kurulu üyelerinin bu sıfatlarını kaybetmeleri genel kurul yapılmasına ilişkin kararın uygulanmasında ve genel kurulun gerçekleşmesinde herhangi bir problem oluşturur mu?