İyi Çalışmalar
YTTK nın 623.maddesine görüldüğü üzere "En az ortağın biri müdür olmalıdır" deniyor
Burada ne anlamalıyız
* Dışarıdan ortak olmayan bir müdür bulunsa dahi ortaklardan biri daha müdür olmalı mı?
* Şirkette müdür olmadığında mı bir ortak kesinlikle müdür olmalı?
2.olasılık zaten olmalı şirkette müdür olmalı ancak benim aklıma takılan şirkette ortak olmayan bir müdür mevcut olsa dahi ortaklardan biri de ayrıca müdür olmalımıdır?
Saygılar

MADDE 623- (1) Şirketin yönetimi ve temsili şirket sözleşmesi ile düzenlenir. Şirketin sözleşmesi ile yönetimi ve temsili, müdür sıfatını taşıyan bir veya birden fazla ortağa veya tüm ortaklara ya da üçüncü kişilere verilebilir. En azından bir ortağın, şirketi yönetim hakkının ve temsil yetkisinin bulunması gerekir.

(2) Şirketin müdürlerinden biri bir tüzel kişi olduğu takdirde, bu kişi bu görevi tüzel kişi adına yerine getirecek bir gerçek kişiyi belirler.

(3) Müdürler, kanunla veya şirket sözleşmesi ile genel kurula bırakılmamış bulunan yönetime ilişkin tüm konularda karar almaya ve bu kararları yürütmeye yetkilidirler.