Eski TTK da müdür yada müdürler vardı eğer münferit yetki verilmişse müdürlere her müdür diğerinden bağımsız olarak yönetim ve temsil yetkisini kullanabiliyordu ancak müşterek yetki verildiğinde her müdürün yönetim ve temsilde imzasının olması gerekliydi tek imza yetmiyordu.
Şimdi Yeni TTK ya bakıyorum müdür sayısının birden fazla olduğunda müdürler kurulu diye bir kuruldan bahsediyor
O zaman Temmuz 2012 den sonra limited şirkette 2 müdür varsa bunlar için münferit yetki veremeyecek miyiz yani birden çok müdür olduğunda artık her türlü işlemde veya imzada müdürler kurulunun kararının mı alınması gereklidir o zaman müdür olmanın hiçbir anlamı kalmayacak mı?
Yoksa A.Ş. yönetim kurulu gibi kabul edilip kendi içlerinden birine imza yetkisi mi tanınacak o zaman limited şirkette genel kurul yada ana sözleşme ile müdür yetkisi alan kişi ayrıca müdürler kurulundan damı yetki alacaktır
Birden çok müdür olduğunda tüm yönetim ve temsil müdürler kurul kararı ile mi alınacaktır
Saygılar