Selamlar
Çok detaya inmeden yeni TTK'yı okudum..Ana başlıklar halinde hangi husuların hangi maddeler arasında olduğuna dair bir karalama hazırladım.Aralarada bir iki önemli husus serpiştirdim.ilgili konuyu bulmak anlamında işinize yarar umuduyla paylaşayım...

* Faturaya itiraz süresi 8 gün (md.21)
* Teyit mektubuna itiraz süresi 8 gün (md.21)
* Ticaret siciline yapılan kuruluşlar sicil tarafından vergi dairesine bildirilir.Bu bildirim "işe başlamada bildirim" sayılır. (md.27)
* Tescil isteme süresi 15 gündür.Bu süre, tescili gerekli işlemin veya olgunun gerçekleştiği; tamamlanması bir senet veya belgenin düzenlenmesine bağlı olan durumlarda, bu senet veya belgenin düzenlendiği tarihten başlar. Ticaret sicili müdürlüğünün yetki çevresi dışında oturanlar için bu süre bir aydır. (md.30)
* Tescil edilmiş hususlarda meydana gelen her türlü değişiklik de tescil olunur. (md.31)
* Ticaret siciline ilişkin hükümler (md.24-38 arası)
* Ticaret unvanı hükümleri (md.39-53 arası)
* Haksız rekabet hükümleri (md.54-63 arası)
* Ticari defter hükümleri (md.64-88 arası)
* Kapanış onayları izleyen faaliyet döneminin 6.ayının sonuna kadar yapılır. (md.64)
* Cari hesap hükümleri (md.89-101 arası)
* Acentelik hükümleri (md.102-123 arası)
* Ticaret şirketleri hükümleri (md.124-210 arası)
* Şirkete sermaye olarak konulabilecekler (md.127)
* Sermaye borcunun ödenme şekil ve şartları (md.128)
* Şirketlerin bölünmesi,birleşmesi ve değiştirilmesi (md.134-194 arası)
* Kollektif şirketler (md.211-303 arası)
* Komandit şirketler (md.304-328 arası)
* Anonim şirketler (md.329-563 arası)
* Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler (md.564-572)
* Limited şirketler (md.573-644)
* Limited şirketlerde ortaklık sayısı ile ilgili hüküm (md.574)
* Limited şirketler en az 10.000 TL sermaye ile kurulur (md.580)
* Kıymetli evrak hükümleri (md.645-849 arası)
* Taşıma işleri hükümleri (md.850-930 arası)
* Deniz Ticareti hükümleri (md.931-1400 arası)
* Sigorta hukuku hükümleri (md.1401-1520 arası)
* İnternet sitesi açma zorunluluğu (md.1524)
* Kurul toplantılarının elektronik ortamda yapılabilmesi (md.1527)Bu çalışma ana hatlar itibariyle yapılmıştır.Daha detaylı yapılan bir çalışmaya hayır demeyiz
Saygılar