YENİ GELİR VERGİSİ KANUNUNUN TASLAK ÇALIŞMASI

Kurumlar Vergisinin ardından Gelir Vergisi Kanunu da silbaştan değiştiriliyor.Yeni düzenleme, ücretliler için ''asgari geçim indirimi'', serbest meslek mensupları için de ''beyin amortismanı'' getiriyor.
Vergi Konseyi, Gelir Vergisi Kanunu'nun yeniden yazımı için çalışma başlattı. Bu çerçevede alt komisyonlar oluşturuldu.
Yeni Yasa Taslak çalışması ile; “İlkeli, basit, sade, adil, eşit, sürdürülebilir, verimli ve etkin bir gelir vergisi tabanını yaygınlaştırılması, yaşanabilir bir vergi ortamı sağlanması, mükellef odaklı bir yapı oluşturulması, Türkiye'nin rekabet gücünün artırılması, kayıt dışı ekonominin önlenmesi ve vergi güvenliğinin güçlendirilmesi'' hedefleniyor.
Bu arada Konsey çalışmaları sırasında, gelir vergisinde yapılacak bazı temel değişiklikler de şekillenmeye başladı. Vergi Konseyi'nin vergi taslağında yer alması beklenen bazı düzenlemeler şöyle:

ÜCRETLİLERE VERGİ İNDİRİMİ
Gelir vergisinde tek tarifeye geçilmesiyle birlikte, ücretlilerin ortadan kalkan vergi avantajının, ''asgari geçim indirimi'' müessesesiyle yeniden sağlanması düşünülüyor. Çalışmalarda, hemen hemen bütün ülkelerde ücretlilere yönelik bu tür uygulamaların geçerli olduğu belirlendi.
Söz konusu sisteme ülkemizde de yer verilerek, işçi ve memurların belli tutara olan gelirlerinin vergi dışı bırakılması öngörülüyor.

VERGİ İADESİNİN KALDIRILMASI
Emeklilerden sonra işçi ve memurlara yönelik vergi iadesinin kaldırılması konusu da gündeme alındı. Yerine belge alımını sağlayacak yeni bir mekanizma konulmak kaydıyla vergi iadesinin kaldırılması çalışmalar sırasında ele alınması düşünülüyor. Bu konuda son karar siyasi iradeye bırakılıyor.

SERBEST MESLEĞE “BEYİN AMORTİSMANI”
Serbest meslek kazançlarının vergilendirilmesinde yapılacak sistem değişikliği ile doktor, avukat, Mali Müşavir gibi serbest meslek mensupları için ''beyin amortismanı'' olarak adlandırılan yıpranma payı uygulaması başlatılması düşünülüyor.

BASİT USÜL DEĞİŞİYOR
Çalışmalarda büyük bir vergi kaçağı bulunduğu belirtilen basit usül de vergilendirme de de değişikliğe gidilecek. Defter tutma müessesesi, mükelleflere yük olmayacak şekilde zenginleştirilmesi bekleniyor.
Yasa Taslağı'nın Ağustos ayı sonuna kadar tamamlanarak, Maliye Bakanlığı'na sunulması bekleniyor.

Medeni ARİFOĞLU
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
medeniarifoglu@hotmail.com
BİNGÖL