A-SAĞLIK VE MEDİKAL FAALİYETLERİ:
Sağlık hizmetleri ile ilgili ve tıbbın bütün branşlarında modern ve son sistem cihazlarla donatılmış bulunan yataklı ve yataksız her türlü özel hastane poliklinik, özel sağlık yurtları, özel check-up, tahlil tetkik teşhis tedavi ve kontrol merkezleri kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, devir etmek, satın almak ve satmak, Konusu ile ilgili her türlü kurulacak tesislerde bu konulardaki yasalara uygun her branşta ehliyetli uzman hekim hekim sağlık meslek yüksekokulu mezunu hemşire ebe hasta bakıcı laborant teknisyen fizyoterapist biyolog ile bu tesislerin işletmesinde gerekli görülen her türlü personeli istihdam etmek.
Sağlık ve eczacılık sektörü ile ilgili her türlü alet, cihaz, kimyasal, organik ve inorga- nik maddelerin her türlü veteriner ilaçlarının premikslerin yem katkılarırnın ve bilimum zirai ve tıbbi ilaçlar ile sarf malzemelerinin imalatı ithalatı, ihracatı ve pazarlamasını yapmak. Bu amaçla ilgili ortaklıklar kurmak veya kurulu ortaklıklara ortak olmak.
Şirketin amacını gerçekleştirmek için her türlü tıbbi ve teknolojik gelişmeyi yakından izlemek, yeni teknolojiler geliştirmek, bu amaçlarla yurt içi ve yurt dışındaki araştırmalara katılmak. Konusu ile ilgili bilimsel kuruluş ve kişilerle ilişki kurmak, verilecek hizmet için personel yetiştirmek, yurt içinde ve dışında personelin eğitimini sağlamak. Resmi ve özel sağlık kuruluşlarına danışmanlık ve alt hizmetlerinin verilmesi. Kuruluş şirketlere ortak olmak veya kurulacak şirketlere ortak olmak.
Tıp ve sağlık hizmetlerinin yapılabilmesi için her türlü klinik, hastane, doğumevi, huzurevi, dinlenme evleri, pansiyonlar, sanatoryum ve provantoryum yapılması donatılması, özel ambulans ve özel acil servisler ihdası ve işletilmesi. Her türlü medikal malzemesinin alımı ve satımını gerçekleştirmek ve konusu ile ilgili tüm ihalelere katılmak. Taahhütlerde bulunmak.
Amaç ve konusuna giren yatırımların gerçekleşmesi ve gerekse verilecek hizmetlerle ilgili olarak bilimsel toplantılar, kurslar, organizasyonlar düzenlemek, ilgili yayınlar yapmak, dergi çıkarmak, reklam yapmak ve yaptırmak.
Medeni ARİFOĞLU
SMMM-BİNGÖL
medeniarifoglu@hotmail.com