A-TELEKOMÜNİKASYON İŞLERİ:
Her türlü telefon ve telekomünikasyon ile ilgili sanayi ürünlerinin, her türlü telefonların, uydu telefonları normal ve cep telefonları, fax, çağrı cihazları, telefon santralleri, dijidal görüntülü, televizyon. Video, dvd, playır, ses ve müzik sistemleri, hoperlörler, kablolar, ev otomasyon sistemleri ve bu sistemlerle ilgili aksam ve teferruatları ile yedek parçalarının alımı satımı imalı ithali ve ihracı, toptan ve perakende ticareti pazarlaması, yedek parça, montaj ve servis hizmetlerinin işletilmesi, devir alınması ve devir edilmesi. Her türlü iletişim, internet, dijital dual ve benzeri sistemleri, iletişim araç ve gereçleri ve malzemelrinin alımı satımı, imalı, ithalı, ihracı ve taahhüt tasarım ve projelendirme hizmetlerinin sunulması devir alınması ve devir edilmesi. Her türlü telefon direklerinin dikimi, telefon ve telsiz ve diğer haberleşme araçlarının yer altı ve yer üstü hatlarının çekimi, telsiz ve telefon santrallerinin imali, kurulması işletilmesi ve telefon makinalarının alımı satımı, bakım ve onarım işlerini yapmak. Her türlü elektrik malzemeleri, elekronik mekanik cihazlar alet ölçü araçları elektrik sayaçları, elektrik panoları, trafolar, her çeşit elektrik direkleri, elektrik ve yer altı kabloları, aydınlatma gereçleri, iletişim araçları. Her türlü elektronik büro araç ve gereçleri, mutfak ev cihaz ve aletleri, Her türlü elektrik motorları, bobinler, su hidroforları, su pompaları, her türlü bilgisayar, fax, yazıcı ve benzeri büro gereçlerinin imalatı, alım-satımı, ithalat-ihracatını yapmak, taahhütlerde bulunmak. Her türlü enerji nakil hatları, barajlar, şalt sahaları, emperye işleri, endeks işleri, endeksör ile endeks (Elektik, Su v.b) okuma, enerji ve su açma kapama, ihbarname bırakma, ve bilumum elektrik ve su tesisatı montaj ve onarım işlerini yapmak. Her türlü bilgisayar makinelerinin imalatı, bunlara ait yedek parça temini, tamir, bakım ve servis hizmetlerini yapmak, yürütmek, işyerleri açmak, bayilikler almak, vermek. Bilgi işlem merkezleri kurmak, ticari programlar hazırlamak, bunlarla ilgili bayilikler almak, resmi ve özel her türlü ihalelere girmek, taahhütlerde bulunmak, aldığı taahhütleri yerine getirmek, devir almak ve üçüncü şahıslara devretmek.

Medeni ARİFOĞLU
SMMM-BİNGÖL
medeniarifoglu@hotmail.com