Bir limited şirket başka bir limited şirketi devralma yolu ile şirket birleşmesi
gerçekleşmiştir. Birleşme sonrası şirkette nakdi sermaye sahibi olan
ortağın hisse devri için belirli bir sürenin geçmesi gerekir mi?