Selamlar
Ticaret odası tarafından mükellefimize gelen bir yazıyı paylaşmak istiyorum.

Sayın üyemiz...
..
..
Türkiye Odalar ve Borsalar birliğinin ilgili yazısı ile 5174 sayılı Kanunun...... hazırlanan Kapasite Raporlarının Düzenlenmesi usul ve esasları Birlik yönetim kurulunun 27.01.2012 tarih ve 274 sayılı kararı ile kabul edilerek;
1- Ticaret Odaları ile Sanayi odalaraının ayrı olduğu yerlerde 5174 sayılı kanunun 5.maddesinde tanımı yapılan sanayiciler (mühendis ve idari personel hariç) 10 işçi ve üzeri olan işyerleri için kapasite raporlarının Sanayi Odasınca , 1-9 işçisi olanların kapasite raporlarının Ticaret Odasında düzenlenmesine,
2- Çalışma alanları ayrı birden fazla odaya kayıtlı olan sınai işletmelerin kapasite raporlarının işçi kriterinin esas alınarak tesisin bulunduğu yerdeki odaca yapılması,
3- 5174 sayılı kanunun 9.maddesine göre bulunduğu yerdeki odaya kaydolmak zorunda olan şube ve fabrikaların kapasite raporlarının bulunduğu yerdeki odaca düzenlenmesine karar verilmiş olup,ilgili kararların uygulama tarihi 01.03.2012 olarak belirlenmiştir.
bilgilerinize....


Sizlerinde bilgilerinize.....