Anonim Şirket;
-Ortak sayısı 5
-Yönetim kurulu sayısı 3 (hepsi hissedar)
-Yönetim kurulu'nun görev süresi Nisan 2013 de bitiyor
-Yekili sayısı 4 (üç'ü hissedar)
-En son olağan genel kurul Ağustos 2009 da yapılmış
-Bu şirketin yönetim kurulu üyelerinden iki tanesi hisselerini dışarıdan iki kişiye devrediyor ve yetkilernden istifa ediyorlar.
-Yönetim kurulu başkanı hisselerinin bir kısmını dışarıdan bir kişiye devrediyor ve münferid imza yetkisini devralan yeni ortakla müşterek olarak paylaşma durumunda.
-Yeni ortaklardan biri 18 yaşından küçüktür
-Basılı hisse senedi bulunmamaktadır

Aşağıda ki konularda fikirlerinizi merak ediyorum;
1)Bu işlemlerin Genel kurulla yapılması şart mıdır?
2)Yönetim kurulu üyeleri hisselerini devredince üyelikleri de düşer ve şirket organsız kalır mı?
3)18 yaşından küçük ortağın hisseleri devralmasında özellik arz eden durumlar nelerdir?
4)4 münferit yetkilinin 3 ü istifa edecek yeni bir müşterek yetkili atanacak tüm yetkililerin istifası şart mıdır?
5)Hisse devirlerini AŞ hisse devir temliki ile yaptıktan sonra bunu pay defterine işlemek için yönetim kurulu kakrarını tescil ettirmemiz yeterli midir?

Teşekkür ederim.