Merhaba
2 ortaklı şirketin her ikiside müdür olan ortaklardan %30 hissesine sahip ortaklardan biri vefat ediyor. 8 hissedarı mevcut?

Yapılması gerekenler nelerdir. Ölen ortak müdür olduğu için yetki iptali vs. yapmak gerekiyor mu?
İntikal olduğundan dolayı Noterden hisse devrine gerek varmı?
Hisseler devir alındıktan sonra tüm hissedarlar tek bir hissedara devir yapacaklar.
Teşekkürler.