Merhaba

İki ortaklı bir şirketin kuruluştan her biri 25 tl den 20 hissesi 500 tl sermayesi (gazete 20 hisse yazıyor) var.
1. Ortak 15 hisse 25 tl den =375.00 tl
2. ortak 5 hisse 25 tl den =125.00 tl

ye sahip

Daha sonra sermaye 20,000.00 tl ye çıkıyor ve toplam her biri 25 tl den 800 hisse oluyor.

1. ortak artışı 185 hisse 25 tl den 4625 tl
2. ortak artışı 595 hisse 25 tl den 14875.00 tl oluyor.

PAY DEFTERİNE
1. ortak için
Hisse adeti *** beher değeri*** tutar
15 25 375 kuruluş
185 25 4625 sermaye artışı
-----------
200 5000.00 tl

2. ortak için

5 25 125.00 tl kuruluş
595 25 14875,00 tl sermaye artışı
--------
600 15000.00 tl

şeklinde yazılıyor. Buraya kadar sorun yok.


Tekrar sermaye artışı yapılarak sermaya 300.000,00 TL çıkıyor. Fakat bu seferde ticaret sicil gazetesinda sermaya her biri 2500.00 tl den 120 paya ayrılıyorr.

1. ortak 40 paydan 100.000,00 tl ye sahip oluyor.
2. Ortak 80 paydan 200.000,00 tl ye sahip oluyor.

bu kısm pay defterine nasıl yazılması gerekir. Daha önceki sermayeler 25 tl den 800 hisse 20,000.00 tl iken
sonra 120 pay 2500.00 tl den 300.000,00 tl oluyor. 800 hisseden 120 paya düşünce nasıl yazılacağı konusunda tereddütüm var.

Not: yukarıdaki rakamlar paradan sıfır atılarak yazılmıştır. Pay deftrerine sıfır atılmadan yazılacaktır.

Bu konuda yardımcı olursanız memnun olurum.
Teşekkürler.