Selamlar
Hatırlatmış ve uyarmış olalım.
Çünkü bu sebeple ceza işlemiyle karşılaşan mükelleflerim olmuştur.
Karayolları Taşıma Yönetmeliğinin 43.maddesinin 22.bendi;

K.T.Y. MADDE 43-(1) 22. Yetki belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişiler; unvan, adres, vergi dairesi, ortaklık, hisse devri (halka açık sermaye şirketlerinde hamiline yazılı hisse devirleri hariç), sermaye miktarı, yönetici, acentelik sözleşmeleri ve taşıtlara ilişkin değişiklikleri (satış. vs.) değişikliğin meydana getirdiği tarihten itibaren 60 gün içinde Bakanlığa bildirmekle yükümlüdürler. ( Belirtilen hallerde bahsedilen süre içinde yapılmayan başvurularda Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 76. maddesinin 1. fıkrasının (n) bendine istinaden 5 uyarı cezası uygulanır)

Saygılar