Şirket ortağının, şirketten borç alabilmesine kriter getirdiklerini hatırlatan Yazıcı, ?Ortak, şirkete taahhüt ettiği ve vadesi gelmiş sermaye borcu olmamak kaydıyla borç alabilir. Şirkete taahhüt ettiği sermaye borcu varsa, o zaman alamıyor? dedi.

?Şirketlerin hangi denetim, bağımsız denetim kurulu ya da bağımsız denetçi tarafından denetleneceğine ilişkin husus şirketlerin sermaye yapıları, büyüklükleri dikkate alınmak suretiyle yapılacak? diyen Yazıcı, şunları kaydetti:

?Küçük işletmeler şeklinde belirleme yetkisi de Bakanlar Kuruluna veriliyor. Bu alanın dinamik olması lazım. Gerektiğinde bu alan daralırken, gerektiğinde genişleyecek. Ticari hayatın akışına göre esnek olması gerektiğini düşünüp, o belirlemeyi de Bakanlar Kurulu yapacak. İnternet sitesi kurma yükümlülüğü de bağımsız denetime tabi olacak şekiller açısından uygulanacak. Bağımsız denetim kategorisinde değilse, internet sitesi kurma yükümlülüğü olmayacak.?
Kaynak:Milliyet Gazetesi