Sayın Formdaşlarım

Bu konu aslında çok önemli onun için burda paylaşıyorum

248 bin şirketin alacaklıları dikkat. Şirketlerin 3?te 1?i tasfiye edilecek...

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, herhangi bir faaliyeti bulunmayan şirket ve kooperatifler konusunda büyük bir temizliğe hazırlanıyor. Türkiye?deki her dört şirket ve kooperatiften birinin kapatılması anlamına gelen tasfiye sürecinde bu şirketlerden alacaklı olanların tasfiye memurluklarına alacak talebinde bulunmaları için 2 aylık süre tanınacak. Türkiye?de halen 790 bin limited şirket, 92 bin anonim şirket ve 88 bin kooperatif bulunuyor. Ticaret Sicili kayıtlarına göre, 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla, bunlardan 208 bin 216 şirket ile 39 bin 342 kooperatif hiçbir faaliyette bulunmuyor.

Türk Ticaret Kanunu ?nda (TTK) değişiklik yapılmasına ilişkin yasa taslağına konulan geçici madde uyarınca, gayrifaal durumdaki şirket ve kooperatifler, iki yıl içinde tasfiye edilecek. Sermayesini yasal sınırlara yükseltmemiş, münfesih (feshedilmiş), son 5 yıldır genel kurulu toplanmamış şirket ve kooperatifler re?sen tasfiyeye tabi tutulacak. Hakkında dava açılan veya kendisi dava açmış şirket ve kooperatifler re?sen tasfiyeye dahil edilmeyecek.

6 AYDA SONUÇLANACAK
Tasfiye memurları, iki aylık sürenin sonunda şirketin veya kooperatifin durumunu gösteren bir bilanço hazırlayacak ve tasfiyeyi 6 ay içinde sonuçlandıracaklar. Bilançoya göre şirketin borçlarının alacaklarından fazla olması durumunda alacaklıların iflas davası açmaları istenecek. Alacaklılar bu kez iflas için 3 ay içinde mahkemeye başvurmadıkları takdirde şirketin kaydı ticaret sicilinden silinecek.


İNTERNETTEN İLAN EDİLECEK ŞİRKETLER İÇİN KANIT İSTENECEK
Şirketlerin en son adreslerine yapılacak tebligatla tasfiye memurlarının belirlenmesinin ardından, ilgili odanın internet sitesi ve Ticaret Sicili Gazetesi?nde ilan yayınlanacak. İlanla, şirket veya kooperatifin alacaklılarına, alacaklarını kanıtlarıyla iki ay içinde tasfiye memurlarına bildirmeleri konusunda çağrı yapılacak. Ayrıca ilanda, şirket veya kooperatifin mevcut mal varlığı ile alacak ve borçlarını gösterir listenin, yöneticileri tarafından 1 ay içinde tasfiye memurluğuna bildirilmesi istenecek. Alacaklı, silinme tarihinden itibaren 5 yıl içinde mahkemeye başvurarak şirketin yeniden canlandırılmasını isteyebilecek. Ortaya çıkabilecek mal varlığı, kaydın silindiği tarihten 10 yıl sonra Hazine?ye intikal edecek.

Tabi burda ayrıca Vergi Dairelerinden resen kapanan firmalarda söz konusu onlar için de Tic.Sicilde tarafından kapanış istenecek

HABERTÜRK