kamu işçi maaş

Konu: Bakan Yazıcı, Yeni TTK'yı anlattı

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Eylül.2005
  Mesajlar
  1.802

  Bakan Yazıcı, Yeni TTK'yı anlattı

  Bakan Yazıcı, Yeni TTK'yı anlattı: -''6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nda 16 başlık altında ve toplam 25 maddeyi etkileyen temel değişiklik çalışması, 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu ve 6103 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda da 17 başlık altında, toplam 84 maddeyi etkileyen tali değişiklik çalışması yapılmıştır''

  --------------------------------------------------------------------------------

  ANKARA (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nda (TTK) 16 başlık altında ve toplam 25 maddeyi etkileyen temel değişiklik çalışması, 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu ve 6103 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda da 17 başlık altında, toplam 84 maddeyi etkileyen tali değişiklik çalışması yapıldığını bildirdi.
  Bakan Yazıcı, uzun çalışmalardan sonra son şeklini alarak TBMM'ye gönderilen ''TTK Kanun Tasarısı'' hakkında TOBB İkiz Kuleler Sosyal Tesisleri Şefik Tokat Salonu'nda basın toplantısı düzenledi.
  Hakkari'de 8 askerin şehit olduğunu belirten Yazıcı, ''Lanetliyorum, başka bir sözcük bulamıyorum. Hak ettikleri ne sözcük varsa, onları kullanmak, onların vicdanına etki etmiyor ama milletimiz büyük millet. Ülkemizin birliğinin bütünlüğünü hiçbir güç hiçbir şekilde bozamayacak'' dedi.
  Bakan Yazıcı, terör eylemleriyle milleti kızgınlık içerisinde davranış sergilemeye yöneltecek oyunlara da milletin gelmeyeceğini ifade etti. Yazıcı, ''Ben şehitlerimize Allah'tan rahmet ve aziz milletimize bir kez daha baş sağlığı diliyorum'' diye konuştu.

  -''44 maddeden oluşan kanun tasarısı TBMM'de''-

  Yeni TTK'nın uzun süren çalışmalar sonucu 1 Temmuz 2012'de yürürlüğe gireceğini belirten Yazıcı, kanun hazırlanırken tüm ilgili çevrelerin görüşlerinin dikkate alındığını söyledi.
  44 maddeden oluşan kanun tasarısının dün TBMM'ye sevk edildiğini anlatan Yazıcı, yapılan çalışmalarda değişiklik talep edilen hususların 6 başlık altında toplandığını ifade etti.
  Bu hususları; şirket yöneticilerine yönelik bilgilerin her türlü belgede yer alması zorunluluğu, ortakların şirkete borçlanma yasağı, yönetim kurulu üyelerinden dörtte birinin yüksek öğrenim mezunu olma şartı, bağımsız denetimin kapsamının çok geniş olduğu, kanunda düzenlenen cezaların ağır olduğu, adli para cezalarının idari para cezasına dönüştürülmesi gerektiği ve sermaye şirketlerine getirilen internet sitesi kurma yükümlülüğünün kapsamının ve bu internet sitesinde bulundurulması gereken içeriğin geniş olduğu şeklinde sıralayan Yazıcı, şunları kaydetti:
  ''Bu konuları dikkate alarak, önemli görüşmeler yapıldı ve hazırladığımız tasarı 3 kez Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda görüşüldü ve en son ben Sayın Başbakanımıza yaptığımız çalışmaları arz ettim ve tasarı böylelikle gerçekleşmiş oldu. Son olarak da 44 madde şeklinde TBMM'ye sevk ettik. 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nda 16 başlık altında ve toplam 25 maddeyi etkileyen temel değişiklik çalışması, 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu ve 6103 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda da 17 başlık altında, toplam 84 maddeyi etkileyen tali değişiklik çalışması yapılmıştır.''

  ''Elektronik ortamda tutulan defterlerde noter onayı aranmayacağı hususu (mevcut TTK'da) net değildi, ancak bu konuyu netleştirdik'' -''Artık ticari şirketler, defterlerini elektronik ortamda tutmaları halinde bu defterler için noter onayı aranmayacak'' -''Şirketlerin finansal tablolarının ilan zorunluluğu kaldırıldı'' -''Ticari defterler Vergi Usul Kanunu mevzuatına göre tutulacak ama her halükarda finansal tablolar, muhasebe standartlarına göre düzenlenecek'' -''Belirli şartlarda şirket ortaklarının şirkete borçlanmalarının önü açıldı''

  --------------------------------------------------------------------------------

  ANKARA (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, mevcut Türk Ticaret Kanunu'nda (TTK) elektronik ortamda tutulan defterlerde noter onayı aranmayacağı hususunun net olmadığını, ancak bu konuyu netleştirdiklerini belirterek, ''Artık ticari şirketler, defterlerini elektronik ortamda tutmaları halinde bu defterler için noter onayı aranmayacak'' dedi.
  Bakan Yazıcı, uzun çalışmalardan sonra son şeklini alarak TBMM'ye gönderilen ''TTK Kanun Tasarısı'' hakkında TOBB İkiz Kuleler Sosyal Tesisleri Şefik Tokat Salonu'nda basın toplantısı düzenledi.
  Söz konusu tasarıyla getirilen değişiklikleri anlatan Yazıcı, ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde bulunması gereken bilgileri yeniden düzenlediklerini söyledi.
  Bakan Yazıcı, gerçek kişi tacirler ile şahıs şirketlerinin belgelerinde ticaret unvanı, işletmenin merkezi ve ticaret sicili numarasının, sermaye şirketlerinde ise ticaret unvanı, işletmenin merkezi, ticaret sicili numarası ve sadece internet sitesi oluşturmakla yükümlü olanlar için internet sitesi adresinin yer alacağını ifade etti.

  -İnternet sitesi defteri kaldırıldı-

  Ticari defterlere ilişkin düzenlemeler de yaptıklarını aktaran Yazıcı, ticari defterlerin açılış onaylarının zamanının belirlendiğini bildirdi.
  İnternet sitelerinde her şeyin kayıtlı olması nedeniyle internet sitesi defterinin kaldırıldığını dile getiren Yazıcı, pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defterlerinin yeterli yaprağı bulunması kaydıyla tekrar açılış onayı yapılmaksızın kullanılmasına imkan tanındığını söyledi.
  Bakan Yazıcı, kapanış onayına tabi defter sayısını da yevmiye defteri ve yönetim kurulu karar defteri olmak üzere ikiye indirdiklerini kaydetti.
  Elektronik ortamda tutulan defterlerde noter onayı aranmayacağı hususunun da net olmadığını, ancak bu konuyu netleştirdiklerini anlatan Yazıcı, ''Artık ticari şirketler, defterlerini elektronik ortamda tutmaları halinde bu defterler için noter onayı aranmayacak'' dedi.
  Yazıcı, ticari defterlerin Vergi Usul Kanunu mevzuatına göre tutulacağını, ancak her halükarda finansal tabloların muhasebe standartlarına göre düzenleneceğini ifade etti.

  -Finansal tabloların ilan zorunluluğu kaldırıldı-

  Yeni düzenlemeyle, şirketlerin finansal tablolarının ilan zorunluluğunun kaldırıldığını vurgulayan Yazıcı, şu bilgileri verdi:
  ''TTK'da anonim, limited, sermayesi paylara bölünmüş komandit ve merkezi yurt dışında bulunan şirketler ile şirketler toplulukları finansal tabloları yayınlama zorunluluğuna tabiydi. Ticaret Sicil Gazetesinde ve internet sitesinde bilanço, gelir tablosu, nakit akım tablosu, özkaynak değişim tablosu, yönetim kurulu faaliyet raporu, kar dağıtımına ilişkin genel kurul kararı, denetçi görüşü ve buna ilişkin genel kurul kararının yayınlanması gerekiyordu, yeni düzenlemede bunlar kaldırıldı.''

  -Anonim şirketlerde yönetim kurulu yapısı-

  Bakan Yazıcı, yeni düzenlemenin, anonim şirketlerin yönetim kurulu üyelerine ve limited şirket müdürlerine ilişkin düzenlemeler de içerdiğini belirterek, anonim şirketlerde yönetim kurulu üyelerinin en az birisinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması zorunluluğunun, en az birisinin yerleşim yerinin Türkiye'de olması zorunluluğunun ve dörtte birinin yüksek öğrenim görmüş olması şartının kaldırıldığını bildirdi.
  Limited şirketlerde müdürlerin en az birisinin yerleşim yerinin Türkiye'de olması zorunluluğunun da kaldırıldığını anlatan Yazıcı, ''Bu konuya ilişkin kanunun mevcut maddesinin, Türkiye'nin üzerinde hassasiyetle durduğu yabancı sermayenin Türkiye'ye gelişini engelleyeceği düşünülerek, böyle bir düzenlemeye ihtiyaç duyulmuştur'' dedi.

  -Şirket ortaklarının, şirkete borçlanmalarının önü açıldı-

  Borçlanma yasağına ilişkin düzenlemeleri de anlatan Yazıcı, mevcut kanunun, şirket ortaklarının şirkete borçlanmasını tamamen yasakladığını, ancak bu konuyu düzelttiklerini söyledi. Bakan Yazıcı, şirket ortaklarının, şirkete borçlanmalarının belirli şartlar altında önünün açıldığını ifade etti.
  Bu konuda iki unsurun arandığını belirten Yazıcı, ''Bunlardan birisi, ortakların, sermaye taahhüdünden doğan vadesi geçmiş borçlarının bulunmaması. Bir diğer şart ise şirketin serbest yedek akçelerle birlikte karı, geçmiş yıl zararlarını karşılayacak düzeyde olması'' dedi. Yazıcı, bu koşullar varsa şirket ortağının, şirkete nakdi olarak borçlanabileceğini bildirdi.
  Mevcut kanunda yönetim kurulu üyelerinin üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımlarının şirkete nakit olarak borçlanmalarının yasak olduğunu ve bu yasağı koruduklarını ifade eden Yazıcı, limited şirketlerde de ortakların ve müdürlerin şirketten borçlanabilmesinin, anonim şirketlerle aynı şartlara tabi olduğunu kaydetti.

  -Bağımsız denetime tabi olacak şirketleri belirleme yetkisi Bakanlar Kurulu'nda-

  Yeni TTK'daki bağımsız denetime ilişkin düzenlemeleri de aktaran Yazıcı, 6102 sayılı Kanun'da bağımsız denetim kurulu veya bağımsız denetçiler tarafından denetlenmesi öngörülen içeriğin, alanın çok geniş tutulduğunu söyledi.
  Mevcut kanunda Türkiye'deki anonim şirketlerin, limited şirketlerin, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket ve şirketler topluluğunun tamamının bağımsız denetim organı veya denetçiler tarafından her halükarda denetlenmesi gerektiği hükmü bulunduğunu anlatan Yazıcı, ''Bunu enine boyuna tartıştık. Bu alanın çok esnek olması gerekir. KOBİ'lere yük getirmemesi gerekir. Onun için bağımsız denetime tabi olacak şirketleri belirleme yetkisini Bakanlar Kurulu'na verdik'' şeklinde konuştu.
  Bağımsız denetçilerin düzenledikleri raporun, şirketlere etki alanına da değinen Yazıcı, şunları kaydetti:
  ''Kanunda yer alan düzenlemeye göre bağımsız denetçiler, olumsuz rapor vermeleri veya görüş verilmesinden kaçınılması şeklinde rapor düzenlemeleri halinde yönetim kurulu, şirket genel kurulunu 4 gün içinde toplantıya çağırmak zorunda ve istifa etmesi gerekiyordu ve ayrıca finansal tablolara dayanarak şirket yönetim kurulunun faaliyet yapması yasaklanmıştı. Bu alanı esnekleştirdik ve hayatın dinamizmini önleyemeyecek şekle dönüştürdük. Böyle bir rapor verilmesi halinde bile artık genel kurul, söz konusu finansal tablolara dayanarak karar alabilecek. Yönetim kurulu, 4 iş günü içinde genel kurulu toplantıya çağıracak ama istifa etmesi gerekmeyecek. Genel kurul yeni bir yönetim kurulu seçecek, esas sözleşmede aksi öngörülmemişse eski yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilecek.''

  -İmtiyaza ilişkin düzenlemeler-

  Bakan Yazıcı, önemli bir değişikliğin de imtiyaza ilişkin düzenlemeler olduğunu belirterek, yüzde 50'den fazla kamu payı olan şirketlerde, kamu aleyhine imtiyaz tesis edilmesinin önlendiğini bildirdi.

  ''Bu kanunda 46 adet fiil yaptırıma bağlanmıştır. Bunlardan 33 tanesi ile ilgili idari para cezası düzenlemesi var, 5 tanesi adli para cezası, 8 fiil için de hapis cezası öngörüldü'' -''Anonim şirketlerle ilgili sermaye piyasası kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, şirket kurmak veya sermayesini artırmak amacıyla halktan para toplanması yasaklandı'' -''Bu hükme aykırılığın yaptırımı 6 aya kadar hapisti. Biz bunu 1 yıla kadar hapis şeklinde yeniden düzenledik'' -''Bugün Türkiye'de 247 bini aşkın şirket gayri faal durumda. Tabiri caiz ise bunların beyin ölümleri gerçekleşmiş ama hukuki varlıkları devam ediyor. Bu şirketlerin de kısa sürede tasfiye edilmesini ve fişlerinin çekilerek, hukuken ticari hayattan çekilmelerini sağlayacak bir geçici madde düzenlemesi getirdik''

  --------------------------------------------------------------------------------

  ANKARA (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, Yeni Türk Ticaret Kanunu Tasarısında, 46 adet fiilin yaptırıma bağlandığını belirterek, ''Bunlardan 33 tanesi ile ilgili idari para cezası düzenlemesi var, 5 tanesi adli para cezası, 8 fiil için de hapis cezası öngörüldü'' dedi.
  Bakan Yazıcı, uzun çalışmalardan sonra son şeklini alarak TBMM'ye gönderilen ''TTK Kanun Tasarısı'' hakkında TOBB İkiz Kuleler Sosyal Tesisleri Şefik Tokat Salonu'nda basın toplantısı düzenledi.
  Yeni TTK Tasarısı'nda ''kusuru ispat yükü'' kavramının yeniden düzenlendiğini ifade eden Bakan Yazıcı, şirket kurucularının, yönetim kurulu üyelerinin, tasfiye memurlarının kanundan ve esas sözleşmeden doğan yükümlülüklerini ihlal ettikleri takdirde şirkete, pay sahiplerine ve şirket alacaklılarına karşı verdikleri zarardan sorumlu olacaklarını, bu durumda kusuru iddia edenin ispatlayacağını kaydetti.

  -Limited şirketlere ilişkin düzenlemeler-

  Kuruluşta ve sermayenin artırılmasında, sermaye payı bedellerinin ödenmesinde anonim şirketlere tanınan, sermayenin 4'te 1'inin kuruluş anında, kalan kısmının ise 24 ayda ödenmesi imkanının limited şirketler için de tanındığını anlatan Yazıcı, şirket ortaklarının şirkete verdiği borçların da iflas halinde en son sırada ödenmesi hükmünün; şirketlerin, ortaklar tarafından mali açıdan desteklenmesini engelleyeceği gerekçesiyle kaldırıldığını söyledi.
  Bakan Yazıcı, limited şirket ortaklarına da anonim şirket ortaklarında olduğu gibi kar payı avansı alma hakkının tanındığını belirtti.
  Bakanlar Kurulu tarafından denetim kapsamına alınan şirketlerin, internet sitesi oluşturmak zorunda olduğunu ifade eden Yazıcı, yalnızca kanunen yapılması gereken ilanların internet sitesinde yer alacağını kaydetti.

  -Para toplanmasına ilişkin düzenlemeler-

  Anonim şirketlerle ilgili Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, şirket kurmak veya sermayesini artırmak amacıyla halktan para toplanmasının yasaklandığını anlatan Yazıcı, ''Bu hükme aykırılığın yaptırımı 6 aya kadar hapisti. Biz bunu 1 yıla kadar hapis şeklinde yeniden düzenledik'' dedi.
  Bugün Türkiye'de 247 bini aşkın şirketin gayri faal durumda olduğunu ifade eden Yazıcı, şöyle konuştu:
  ''Tabiri caiz ise bunların beyin ölümleri gerçekleşmiş ama hukuki varlıkları devam ediyor. Onların tasfiyesi, mevcut hükümlere göre uzun bir merasime tabi. Dolayısıyla bunlar ticari hayatın yükü haline gelmiş. Bu şirketlerin de kısa sürede tasfiye edilmesini ve fişlerinin çekilerek, hukuken bunların ticari hayattan çekilmelerini sağlayacak bir geçici madde düzenlemesi getirdik. Bu alanı yeniden düzenleyeceğiz.''
  Yazıcı, mahkemeler arasında iş bölümüne yönelik düzenleme yapıldığını, işlem denetçilerinin kaldırıldığını, kamu gözetimi, muhasebe ve denetim standartları kurumunun yetkisine yönelik düzenlemeler yapıldığını, küçük ölçekli şirketlere tanınan bazı hakların, (tüm ortakların onayı halinde, birleşme, bölünme ve tür değiştirme raporlarının düzenlenmesinden, incelenmesinden vazgeçilmesi) orta ölçekli şirketlere de tanındığını söyledi.
  Kuruluş ve ilan maliyetlerinin azaltılmasına yönelik de düzenlemeler yapıldığını anlatan Yazıcı, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanan bazı hususların ulusal gazetelerde de yayımlanmasına ilişkin yükümlülük ile taahhüt edilen sermayenin kurucular tarafından tamamen taahhüt edildiğine ilişkin noter şerhinin yeni düzenlemede ortadan kaldırıldığını kaydetti.

  -Şirket sözleşmelerinin kanuna uyarlanması süresi-

  Anonim şirket esas sözleşmelerinin ve limited şirket sözleşmelerinin kanuna uyarlanmasına ilişkin sürenin 1 Temmuz 2013 olarak belirlendiğini ifade eden Yazıcı, ''Denetçilerin seçileceği tarih 1 Mart 2013 iken, 31 Mart 2013 şeklinde değiştirildi. Bilgilerin belgelerde gösterilmesine ilişkin yükümlülüğün 1 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe girmesi düzenlendi'' diye konuştu.

  -Suç ve cezalara ilişkin düzenlemeler-

  Cezaların suç ve cezada orantılılık ilkesi gereğince yeniden düzenlendiğini belirten Yazıcı, şöyle konuştu:
  ''Cezaların caydırıcı olmasını gözettik. 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezasını gerektiren 18 suçun yaptırımı idari para cezasına dönüştürüldü. Karşılığında adli para cezası yaptırımı öngörülen 14 suçun yaptırımı, idari para cezasına çevrildi. Hapis veya adli para cezası gerektiren 5 fiilin yaptırımı sadece adli para cezasına dönüştürüldü. 2 suç tanımı vardı bunları kaldırdık, 7 fiilin cezası değişmedi, 1 fiilin cezası ise artırıldı. Özetle, bu kanunda 46 adet fiil yaptırıma bağlanmıştır. Bunlardan 33 tanesi ile ilgili idari para cezası düzenlemesi var, 5 tanesi adli para cezası, 8 fiil için hapis cezası öngörüldü.''
  Bakan Yazıcı, bu kanunun hedefinin ise şeffaflaşmayı sağlamak, kayıt dışılığı önlemek, rekabet gücünü artırmak, şirket yapılarını güçlendirmek, sermaye yapılarını korunaklı hale getirmek, denetimleri etkinleştirmek ve güçlü ekonomi oluşturmak olarak belirlendiğini bildirdi.

  -Sorular-

  Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Yazıcı, tasarıyla ilgili TBMM'de bütün grupların uzlaşıp uzlaşmadığına ilişkin olarak, bu konuda görüşmelerin yapıldığını, taleplerin bir çoğunun karşılandığını söyledi. Yazıcı, dolayısıyla tasarının Perşembe günü Adalet Komisyonunda görüşülmeye başlanacağını, önümüzdeki hafta da TBMM'ye geleceğini ve kısa sürede yasalaşacağını tahmin ettiğini belirtti.
  Bakan Yazıcı, bir gazetecinin, ''Yapılan değişikliklerle kanunun içinin boşaltıldığı şeklinde yorumlar vardı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz-'' sorusuna, bu görüşlere katılmadığını belirterek, ''Biz hiç bir zaman hiç bir şeyin içini boşaltmayız. Biz ne kasa boşaltırız, ne kanunun içini boşaltırız, öyle bir tarzımız yok'' yanıtını verdi.
  Yazıcı, bir başka soruyu yanıtlarken de bu kanunla ilgili kimsenin kaygıya kapılmaması gerektiğini belirterek, ''Vergisini ödeyen, doğru düzgün çalışan insanlarımızın önüne ne tür bir engel çıkarsa anında o engeli bütün gücümüzle kaldırırız. Hep birlikte Türkiye'yi daha güzel günlere taşıyacağız'' dedi.


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Eylül.2005
  Mesajlar
  1.802

  Ynt: Bakan Yazıcı, Yeni TTK'yı anlattı

  Yeni Türk Ticaret Kanunu Tasarısı -Tasarıya göre internet sitesi oluşturmayan şirketlere, 100 günden 300 güne kadar adli para cezası verilebilecek

  --------------------------------------------------------------------------------

  ANKARA (AA) - Yeni Türk Ticaret Kanunu Tasarısı'na göre, internet sitesi oluşturmayan şirketlere, 100 günden 300 güne kadar adli para cezası verilebilecek.
  Uzun çalışmalardan sonra son şeklini alarak TBMM'ye sevk edilen TTK Kanun Tasarısı'nda, suç ve cezalara ilişkin detaylar belirlendi. Buna göre 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası öngören bazı maddeler idari para cezasına dönüştürüldü.
  Buna göre, cezası 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası olup da 2 bin lira idari para cezasına dönüştürülen fiiller şöyle:
  -Tescil ve kayıt için gerçeğe aykırı beyanda bulunmak (38/1)
  -Tacirin, ticari işletmesine ilişkin işlemleri, ticaret unvanıyla yapmaması ve işletmesi ile ilgili senetlerle diğer belgeleri bu unvan altında imzalamaması (39/1)
  -Tescil edilen ticaret unvanının, ticari işletmenin görülebilecek bir yerine okunaklı bir şekilde yazılmaması (39/2)
  -Ticari mektuplarda ve ticari defterlerin dayanağını oluşturan belgelerde ticaret unvanının, işletmenin merkezinin, ticaret sicil numarasının ve şirket internet sitesi oluşturma yükümlülüğüne tabi ise internet sitesi adresinin gösterilmemesi (39/2)
  -Belgelerde gösterilecek bilgilerin internet sitesinde yayımlanmaması (39/2)
  -Tacirin, ticari işletmenin açıldığı günden itibaren 15 gün içinde, ticari işletmesinin ve seçtiği ticaret unvanının tescil ve ilan ettirmemesi (40/1)
  -Tacirin kullanacağı ticaret unvanını ve bunun altına atacağı imzayı notere onaylattırdıktan sonra sicil müdürlüğüne vermemesi (40/2)
  -Merkezi Türkiye'de bulunan ticari işletmelerin şubelerinin ticaret siciline tescil ve ilan ettirmemesi (40/3)
  -Merkezleri Türkiye dışında bulanan ticari işletmelerin Türkiye'deki şubelerinin tescil ettirilmemesi, bu şubeler için yerleşim yeri Türkiye'de bulunan tam yetkili bir ticari mümessil atanmaması (40/4)
  -Gerçek kişi tacirin ticaret unvanındaki adının ve soyadının kısaltılarak yazılması (41)
  -Kollektif şirketin ticaret unvanında, bütün ortakların veya ortaklardan en az birinin adı ve soyadıyla şirketin ve türünü gösterecek bir ibareye yer verilmemesi (42/1)
  -Adi veya sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin ticaret unvanlarında, komandite ortaklardan en az birinin adının ve soyadının, şirketin ve türünün gösterilmemesi, bu şirketlerin ticaret unvanlarında komanditer ortakların adları ve soyadlarına yer verilmesi (42/2)
  -Anonim, limited ve kooperatif şirketlerin, ticaret unvanlarında işletme konusunun gösterilmemesi, ticaret unvanlarında, ''anonim şirket'', ''limited şirket'' ve ''kooperatif'' kelimelerinin bulunmaması, bu şirketlerin ticaret unvanında, gerçek bir kişinin adı veya soyadı yer aldığı takdirde, şirket türünü gösteren ibarelerin, baş harflerle veya başka bir şekilde kısaltma yapılarak yazılması (43)
  -Ticari işletmeye sahip olan dernek, vakıf ve diğer tüzel kişilerin ticaret unvanlarında adlarının bulunmaması, donatma iştirakinin ticaret unvanında, ortak donatanlardan en az birinin adı ve soyadının veya deniz ticaretinde kullanılan geminin adının yer almaması, ticaret unvanındaki soyadların ve geminin adının kısaltılması, ticaret unvanında donatma iştirakinin belirtilmemesi (44)
  -Bir ticaret unvanına Türkiye-nin herhangi bir sicil dairesinde daha önce tescil edilmiş bulunan diğer bir unvandan ayırt edilmesi için gerekli olduğu takdirde, ek yapılmaması (45)
  -Her şubenin, kendi merkezinin ticaret unvanını, şube olduğunu belirterek kullanmaması (48)
  -Merkezi yabancı ülkede bulunan bir işletmenin Türkiye-deki şubesinin ticaret unvanında, merkezin ve şubenin bulunduğu yerlerin ve şube olduğunun gösterilmemesi (48)
  -İşletme adının tescil ve ilan ettirilmemesi (53)

  -4 bin liralık idari para cezaları-

  İki yüz günden az olmamak üzere, adli para cezası olup da 4 bin lira idari para cezasına dönüştürülen fiiller şöyle:
  -Ticari işlemleriyle malvarlığı durumunu kanuna göre açıkça görülebilir bir şekilde ortaya koymamak (562/1-A,64/1)
  -Defterlerin üçüncü kişi uzmanlara, makul bir süre içinde yapacakları incelemede işletmenin faaliyetleri ve finansal durumu hakkında fikir verebilecek şekilde tutulmaması(562/1-A, 64/1)
  -İşletme faaliyetlerinin oluşumunun ve gelişmesinin defterlerden izlenmemesi (562/1-a, 64/1)
  -Tacirin, işletmesi ile ilgili olarak gönderilmiş bulunan her türlü belgenin kopyasını, yazılı, görsel veya elektronik ortamda saklamaması (562/1-b, 64/2)
  -Ticari defterlerin açılış veya kapanış onaylarının yaptırılmaması
  -Defterlerin Türkçe tutulmaması
  -Kısaltmaların kullanılması halinde bunların anlamlarının açıkça belirtilmemesi
  -Bir yazımın veya kaydın, önceki içeriği belirlenemeyecek şekilde çizilmesi ve değiştirilmesi
  -Defterlerin ve diğer kayıtların elektronik ortamda tutulması durumunda, bu bilgilerin her zaman kolaylıkla okunmasının temin edilmemiş olması
  -Kayıt sırasında mı yoksa daha sonra mı yapıldığı anlaşılmayan değiştirmelerin yapılması
  -Defterlere yazımların ve diğer gerekli kayıtların eksiksiz doğru, zamanında ve düzenli olarak yapılmaması
  -Hileli envanter çıkarılması (562/1-e, 66)
  -Elektronik ortamda saklanan belgelerin ibraz edilememesi (562/1-f, 86)
  -Defterlerin muhasebe standartlarına göre tutulmaması, finansal tabloların bu standartlara göre düzenlenmemesi (562/2, 88)

  -Diğer adli para cezaları-

  Hapis veya adli para cezası gerektiren fiillerin yaptırımlarının sadece adli para cezasına dönüştürüldüğü fiiller şöyle:
  -Şirketler topluluğuna dahil bağlı şirketler tarafından hakim şirketle yapılan işlemler hakkında rapor düzenlenmemesi, hakim şirket yönetim kurulunca bağlı şirketlerle olan ilişkilere yönelik raporun düzenlenmemesi (562/3, 199)
  Mevcut şekli: İki yıla kadar hapis veya adli para cezası
  Yapılan değişiklik: İki yüz günden az olmamak üzere adli para cezası
  -İnternet sitesi oluşturmamak (562/12)
  Mevcut şekli: 6 aya kadar hapis ve 100 günden, 300 güne kadar adli para cezası
  Yapılan değişiklik: 100 günden, 300 güne kadar adli para cezası
  -Kanunda belirtilen içerikleri internet sitesinde yayımlamamak (562/12)
  Mevcut şekli: Üç aya kadar hapis ve 100 güne kadar adli para cezası
  Yapılan değişiklik: Yüz güne kadar adli para cezası
  -Ayni sermayenin veya devralınacak işletme ile ayınların değerlemesinde emsaline oranla yüksek fiyat biçmek, işletme ve aynın niteliğini veya durumunu farklı göstermek ya da başka bir şekilde yolsuzluk yapmak (562/10, 551)
  Mevcut şekli: Üç aydan iki yıla kadar hapis cezası
  Yapılan değişiklik: 90 günden az olmamak üzere adli para cezası
  -Gümrük ve ticaret bakanlığı denetim elemanlarınca istenilen bilgi ve belgelerin verilmemesi veya denetimin engellenmesi (562/4)
  Mevcut şekli: Üç aydan 2 yıla kadar hapis cezası
  Yapılan değişiklik: Üç yüz günden az olmamak üzere adli para cezası
  -İşlem denetçisinin kanuna aykırı rapor düzenlemesi (562/5-b, 351)
  Mevcut şekli: Üç yüz günden az olmamak üzere adli para cezası
  Yapılan değişiklik: İşlem denetçileri kaldırıldığı için bu ceza da kaldırıldı
  -Sermaye şirketlerinin finansal tablolarını Türkiye ticaret sicili gazetesinde ve internet sitelerinde ilan ettirmemeleri (562/6, 524)
  Mevcut şekli: İki yüz günden az olmamak üzere adli para cezası
  Yapılan değişiklik: İlan yükümlülüğü kaldırıldığından, bu ceza da kaldırıldı

  -Cezada değişikliğe gidilmeyen maddeler-

  Ceza gerektiren fakat herhangi bir değişiklik yapılmayan maddeler şöyle:
  -Tacirin ticaret unvanına, kimliği, işletmesinin genişliği, önemi ve finansal durumu hakkında, üçüncü kişilerde yanlış bir görüşün oluşmasına sebep olacak nitelikte, gerçeğe ve kamu düzenine aykırı olarak ekler yapması (46/1)
  Mevcut şekli: Üç aydan 2 yıla kadar hapis cezası veya adli para cezası
  -Tek başlarına ticaret yapan gerçek kişilerin ticaret unvanlarına bir şirketin var olduğu izlenimini uyandıracak şekilde ek yapmaları (46/2)
  Mevcut şekli: Üç aydan 2 yıla kadar hapis cezası veya adli para cezası
  -''Türk'', ''Türkiye'', ''Cumhuriyet'' ve ''Milli'' kelimelerinin bir ticaret unvanına bakanlar kurulu kararı olmaksızın ek yapılması (46/3)
  Mevcut şekli: Üç aydan 2 yıla kadar hapis cezası veya adli para cezası
  -Ticaret unvanının, işletmeden ayrı olarak başkasına devredilmesi (49)
  Mevcut şekli: Üç aydan 2 yıla kadar hapis cezası veya adli para cezası
  -Kurucular tarafından düzenlenen beyanın doğru ve eksiksiz düzenlenmemesi (562/5-a, 349)
  Mevcut şekli: Üç yüz günden az olmamak üzere adli para cezası
  -Ticari sırların izinsiz kullanılması veya açıklanması (562/7, 527)
  Mevcut şekli: Bir yıldan üç yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası
  -Sermaye tamamıyla taahhüt olunmamış veya karşılığı kanun veya esas sözleşme hükümleri gereğince ödenmemişken, taahhüt edilmiş veya ödenmiş gibi göstermek (562/9, 550)
  Mevcut şekli: Üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası

  -Cezası artırılan tek yaptırım-

  Düzenlemeyle cezası artırılan tek yaptırım halktan izinsiz para toplamak oldu. Mevcut şekliyle 6 aya kadar hapis cezası olan yaptırım, yapılan değişiklikle, ''Bir yıla kadar hapis cezasına'' dönüştürüldü.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Makbuzu Yazıcı'dan Bastırmak
  Konu Sahibi Day-Dream Forum Konu Dışı
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 03.Nisan.2013, 10:04
 2. Bakan Yazıcı'nın YMM ler ile ilgili Yorumu ?
  Konu Sahibi prestij31 Forum Bağımsız Denetim
  Cevap: 8
  Son Mesaj : 06.Temmuz.2012, 15:20
 3. Yazıcı ve defter çıktıları
  Konu Sahibi cengiz türk Forum Stajyer Sorunları
  Cevap: 17
  Son Mesaj : 22.Ocak.2010, 21:33
 4. Japonyadan Sulu Yazıcı
  Konu Sahibi T U R K O Forum Konu Dışı
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 30.Nisan.2009, 18:53
 5. Yazıcı Markası Tavsiyeleri
  Konu Sahibi kafkas Forum Konu Dışı
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 17.Ocak.2009, 11:36

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36