Ltd. açılışında müdür için şirket ünvanı altında imza beyannamesi 2 adet isteniyor bu iki adet de asıl mı olmalı yoksa bir asıl bir adette fotokopi olabilir mi?
Ltd. açılışında taahhütname kalktımı istenen evraklarda onun yerine dilekçe görüyorum
Saygılar