6102 sayılı kanuna göre anonim şirketlerde hisse devri tescili nasıl olacak..

anonim şirkette yönetim kurulundan bir ortak hissesini devretmek istiyor
ticaret sicile tescil ve ilanı için neler gerekiyor yttk'ya göre