İyi Çalışmalar
2 ortaklı ltd.de bir ortak diğer ortağa hisselerini devredecek ve ltd. tek ortaklı olacak bunun yanında hisselerini devreden ortak tek müdürdü müdürlüğüde son bulacak ve diğer tüm hisselere sahip ortakda müdür olacak
Bununla ilgili yani Hisse devir ve müdür değişiklik karar örneği gönderebilirmisiniz
Saygılar