Yeni TTK AŞ'lerde "pay sahibi olmayan kişilerinde YK üyesi olabileceğini" öngörüyor.
Mevcut Anasözleşmede bu yönde herhangi bir hüküm yok (yani YK üyeleri pay sahiplerinden
seçilir şeklinde bir hüküm bulunmuyor)
Bu halde anasözleşmede herhangi bir değişiklik yapmadan "dışardan pay sahibi olmayan
bir kişi" YK kararı ile YK üyesi atanabilir mi?
Yoksa önce anasözleşmede "pay sahibi olmayan kişilerde yönetim kurulu üyesi olabilir"
değişikliği mi yapılması gerekiyor.