YTTK ya göre şirket kuruluşu yaptım ancak hep tek müdürlü idi şimdi iki müdürlü şirket kuracağım bu sefer müdürler kurulu devreye giriyor
İki müdürlü ltd kurduğumuzda sözleşme maddeleri nasıl olmalıdır Aşağıdaki maddeler iki müdür olunca nasıl olmalıdır
Örnek olan varmıdır
Saygılar
ŞİRKETİN İDARESİ:Madde 8- Şirketin işleri ve işlemleri genel kurul tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür.İlk 15 yıl için M. GÖRÜCÜ şirket müdürü olarak seçilmiştir.TEMSİL:Madde 9- Şirketi müdürler temsil ederler. Şirketi ilzam edecek imzalar genel kurul tarafından tespit, tescil ve ilan olunur. İlk 15 yıl için müdür seçilen 32770905*** T.C. numaralı M. GÖRÜCÜmünferit imzası ile temsil ve ilzama yetkili kılınmıştır.