kamu işçi maaş

Like Tree3Beğeni
 • 3 Post By FUNDA

Konu: Limited Şirketin Tek Ortaklı Yapıya Geçişi Yol Haritası

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  270

  Limited Şirketin Tek Ortaklı Yapıya Geçişi Yol Haritası

  Merhabalar

  İşine yarayacak arkadaşlar olabileceği düşüncesi ile geçen hafta sonuçlandırdığım " 2 ortaklık limited şirketin tek ortaklı hale gelmesi " ile ilgili iş ve işlemleri aşağıda sırasıyla paylaştım. Yardımcı olmasını umarım.

  1- Limited şirket ortaklarına kuruluş gazetesi aslı ile son sermaye durumunu gösteren gazete aslını vererek " Hisse Devir ve Temlik Sözleşmesi " yapmaları için notere gönderdim. Elbette yanlarında nüfus cüzdanlarıda olmalı. Noterlerde sözleşme örneği zaten var. İsterseniz internetten de metne kolayca ulaşabilirsiniz.
  2- Daha sonra karar defterine şu şekilde bir karar aldım ;

  ……………………………………… LTD.ŞTİ.

  ORTAKLAR KURULU KARARI

  KARAR NO : ………………..
  KARAR TARİHİ : ………………..
  KARARIN KONUSU : HİSSE DEVRİ VE ORTAKLIKYAPISININ TEK ORTAKLI OLMASI

  TOPLANTIYAKATILANLAR : ………………………………………………………
  Şirketin Genel Kurulu ……………. tarihindeŞirket Merkezinde toplanarak aşağıda yazılı hususları karar altına almıştır.
  1.Şirket hissedarlarındanT.C. uyruklu , ………… T.C. No’lu ………………………….. adresinde ikamet eden …………… ,şirkette mevcut ….. adet hisse karşılığı …………. TL.’sı kıymetindeki sermayesini ……………….Noterinin …………….. tarihli ……….. yevmiye nolu devir temlik sözleşmesi ile T.C. uyruklu,………………. T.C. No’lu ………………………………………… adresinde ikamet eden …………………..‘adevretmiştir.
  2.Yukarıda bahsi geçen devrin kabulüne vekeyfiyetin pay defterine işlenmesine karar verilmiştir.
  3.Yapılan devir sonucunda şirket ortaklarıve sermaye payları aşağıdaki şekli almıştır.
  Şirket Ortağının Adı Soyadı : Pay Tutarı : Sermaye Tutarı :
  a)4. Şirketimizinortaklık yapısı …………….. tarihinde yapılan hisse devri neticesinde tek ortakolarak değişmiş olup, kalan tek ortağı ………………..T.C. Nolu , …………………………………………………….. adresinde ikamet eden ……………. tır.Gereklitescil ve ilan işlemlerinin yapılmasına oybirliği ile karar verildi. ORTAK ESKİ ORTAK
  ………………. …………………

  T.c. No: ………… T.c.No: ……………….

  3- Ardından şu şekilde ortaklar pay listesini hazırlayarak şirket müdürüne imzalattım
  O R T A K L A R P A Y L İ S T E S İ

  ………………. TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ’NE
  ....../....../201..
  Ticaret Sicili Müdürlüğü’nüzün ............ / ............ sayısındakayıtlı bulunan şirketimize ait ortaklar pay listesi aşağıyaçıkarılmıştır. Bilgilerinize arz olunur. SAYGILARIMIZLA ŞirketKaşesi
  Müdürün AdıSoyadı İmzası


  İŞLETME UNVANI :
  İŞLETMENİN SERMAYESİ :
  İŞLETMENİN ADRESİ :
  İLGİLİ VERGİ DAİRESİ :
  İŞLETMENİN TELEFON NUMARASI VE E-POSTA ADRESİ :
  TEMSİL VE İLZAMA YETKİLİ KİŞİNİN ADI VE SOYADI :
  ŞİRKET ORTAKLARININ

  Adı ve Soyadı T.C.Kimlik No Hisse Oranı Sermaye Payı Ödenen Sermaye Sermayetutarı :
  1-

  Ortakların Yerleşim Yeri Ev veCep Telefon No :


  1-

  4- ortaklar pay defterine hisse devirlerini kayıt ettikten sonra pay defterinin ön sayfasını ve diğer ortaklarla ilgili sayfaları notere tasdik ettirdim.
  5- Ortaklar karar defterinde hisse devir kararı ile ilgili sayfayı notere 2 adet tasdik ettirdim.
  6- Aşağıdaki dilekçe ile dilekçe ekinde yazan evrakları ticaret odasına teslim ettik. Dilekçe ve ekleri şu şekilde ;

  …………………….. TİCARET VE SANAYİ ODASI
  TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNE
  Türk Ticaret Kanunu ve ilgili yönetmeliklerçerçevesinde Ticaret Sicili Müdürlüğünüzün ……………… sicil numarasıyla kayıtlı ………………………………………………………….LİMİTED ŞİRKETİ ünvanlı şirketimiz ile ilgili değişiklikler dilekçe ekinde sunulmuştur.

  Ekli evrakların incelenerek tescil veilan edilmesi arz ve talep ederiz.

  Saygılarımızla.
  İrtibat telefonnumarası: ………………………..
  İşletmenin Vergi Dairesi : ………………………..
  İşletmenin Vergi Numarası : ……………………….  Ekler:

  n Hisse Devir ve TemlikSözleşmesi Noter Tasdikli – 1 ad
  n OrtaklarKurulu Kararı Noter Tasdikli – 2 ad
  n Ortaklar PayListesi – 1 ad
  n Ortaklar PayDefteri Noter Tasdikli – 1 ad


  7- hepsi bu kadar .... artık gazetenizi bekleyeceksiniz
  hamitozlu, smmm61 ve asli275 bunu beğendi.


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  270
  Yukarıdaki işlemler devir alanın "Şirket Müdürü" olması durumunda geçerlidir.

  Ayrılan ortak müdür ise ve dolayısıyla yeni müdür ataması yapılacak ise yeni müdürün görevi kabul ettiğine dair şu şekilde bir belge imzalaması gerekmektedir ;

  Tarih:… / … / ……

  …………………… Ticaret Sicil Müdürlüğü’ ne


  İstanbul TicaretSicil Müdürlüğü’ nün …………………… sicil numarası ile kayıtlı bulunan,…………………………………………………………………..…………………… ünvanlı şirketin …………………………. Tarih ve ……………sıra nolu ……………… kurul kararı ile ………………………………….. şirketine………………….……………..olarak atandım.Görevi kabulettiğimi beyan eder gereğini bilgilerinize arz ederim.

  TC/Vergi Kimlik No :

  Adı:

  Soyadı:

  Yerleşim Yeri:

  İmza


  Ayrıca noterden imza beyannamesi almalıdır.

  Müdür ataması ile ilgili kararı ticaret odası ayrıca istediğinden şu şekilde bir karar alarak 2 adet tasdikli kararıda yine tescil talep dilekçenize eklemelisiniz.


  MÜDÜR ATANMASIVE TEMSİL İLZAMA AİT KARAR ÖRNEĞİ
  Karartarihi:
  Kararnumarası:
  Toplantıyakatılanlar:
  Şirketortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altınaalmışlardır.
  Şirketmüdürlüğüne ………..seneliğine ………………………………...adresinde ikamet eden T.C. kimliknolu ---------------------- atanmış,şirketi her hususta münferit imzası ile temsil ve ilzam etmek üzere yetkiverilmiştir.
  Kararınticaret sicilinde tescil ve ilanedilmesine karar verilmiştir.
  Ortak Ortak
  İmza(tc no) İmza(tc no) 3. #3
  Üyelik tarihi
  Ekim.2012
  Mesajlar
  96
  Bu arada İZMİR Ticaret sicil Memurluğu 08.10 2012 tarihinden itibaren Mersis uygulamasına başladığı için şirket yetkilileri ve muhasebecilerin e-imza almaları için Türkiye'de e-imza sağlayıcısı 3 şirketten birine başvurup e-imza alması lazım. Yıllık bedeli 155 TL. Uygulama şirket yetkililerince uygulanabilir olmaktan uzak. E-imza alın deniyor. Ama iş uygulamaya gelince "yönetici yapamıyorsa muhasebeci halletsin" e dönüşüyor. Yani siz parayı verin işi nasıl hallederseniz halledin mantığı devrede yine...

 4. #4
  Tahsin Kurt - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Tahsin Kurt isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Nisan.2007
  Mesajlar
  8.039
  Selamlar
  Paylaşım için tşk.ederim.
  Yalnız her şehrin odası farklı evrak talep ediyor demekki.
  Bende cuma günü bir şirketi tek ortağa düşürdüm.Ayrılan ortak müdürdü,kalan ortak yeni müdür oldu..Fakat gerek verilen evraklarda gerekse yazılan kararda bahsettiğiniz içeriklere değinmedim bile..Yinede tescilden geçti..
  tescilden geçen karar örneği sansürlenerek aşağıdadır..

  ............ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  KARAR NO 2012/01
  KARAR TARİHİ 12.10.2012
  KARAR KONUSU Hisse Devri-Müdür Seçimi


  Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıda yazılı hususları karar altına almışlardır.

  1-) Şirket hissedarlarından ......... şirkette mevcut bulunan 80.000,00 TL (seksenbin) hissesinin tamamını bütün hak ve hukuki yükümlülükleri ile ve bütün aktif ve pasifi ile birlikte .........Noterliği’nin ........ tarih ve ... sayılı hisse devir sözleşmesi ile TC uyruklu “.............../İSTANBUL” adresinde mukim şirket ortağı .........’ya devretmiştir.


  2-) Vaki devir neticesinde şirket hissedarları ile hisseleri

  100.000,00 (yüzbin) ......... (TC ........)


  3-) Yukarıda bahsi geçen devrin kabulüne ve keyfiyetin pay defterine işlenmesine karar verildi.

  4-) Yapılan hisse devri neticesinde .........’nın müdürlük görevi sona ermiştir. Yerine 10 yıl süre ile ........’nun şirket müdürlüğüne seçilmesine ve şirket kaşesi veya unvanı altında atacağı imzası ile şirketi her konuda temsil ve ilzam etmesine karar verildi.

  ..............
  TC ............
  Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla,ışığından bir şey kaybetmez. (Mevlâna Celâlediin-i Rûmî)

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  270
  Ben bu işlemi hem İstanbul , hem de Bursa da yaptım. Her iki sicil müdürlüğüde müdür ataması kararını ayrı bir karar olarak istiyorlar. Zaten internet sitelerindede özellikle belirtmişler. Ayrıca şirketin tek ortaklı olduğuna dair karar metninde özel olarak yazılmış bir madde istiyorlar.

 6. #6
  Tahsin Kurt - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Tahsin Kurt isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Nisan.2007
  Mesajlar
  8.039
  Ben ya iyi bir memura ya da acemi bir memura denk geldim demekki
  Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla,ışığından bir şey kaybetmez. (Mevlâna Celâlediin-i Rûmî)

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Nisan.2012
  Mesajlar
  347
  Tek ortaklı yapıya ben de geçiş yaptım.
  Noterden hisse devri ve ortaklar kurulu kararı aldım devir sözleşmesi haricinde ekstra belge istemediler.


  Vergi dairesini bilgilendirmeyi gazete çıktıktan sonramı öncemi yapmam lazım acaba?

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Ağustos.2012
  Mesajlar
  1.473
  Arkadaslar
  Diğer ortağa ulaşamıyorsak izlememiz gereken yol size nedir ?
  Teşekkür ederim

 9. #9
  Üyelik tarihi
  Ağustos.2008
  Mesajlar
  374
  Birden fazla müdür varsa müdürler kurulu başkanını da seçmeyi unutmayalım.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. 2 Ortaklı Ltd Şirketin Tek Şahıs İşletmesine Dönüşmesi ?
  Konu Sahibi Ogrenci Forum Türk Ticaret Kanunu
  Cevap: 11
  Son Mesaj : 03.Şubat.2014, 14:02
 2. Anonim şirketin limited şirketin hisselerini alması
  Konu Sahibi oky Forum Türk Ticaret Kanunu
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 30.Nisan.2012, 10:29
 3. Şahıs şirketi olan şirketin ltd olması durumu çalışanların geçişi?
  Konu Sahibi kenanacur Forum İş Kanunu Mevzuatı
  Cevap: 5
  Son Mesaj : 19.Aralık.2011, 09:41
 4. 2 ortaklı yabancı ortaklı bir limited şirketi kuruluşu
  Konu Sahibi jale_7 Forum Türk Ticaret Kanunu
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 08.Ağustos.2011, 14:21
 5. İki Ortaklı Limited Şirketin Müdür Olan Ortağı Felç Olursa
  Konu Sahibi melbours Forum Türk Ticaret Kanunu
  Cevap: 5
  Son Mesaj : 15.Eylül.2009, 11:29

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36