1- ) Avans kar payı dağıtımında kanuni yedek akçeler sadeceilgili dönem zararının mahsubu için mi kullanılır, karın yetersiz olduğudurumlarda avans kar payı dağıtımının mahsubu için sadece serbest yedek akçelermi kullanılabilinir?

2 -) Avans kar payı dağıtımı için ; limitedşirketlerde ortaklıklar

A ortak %53

B ortak %42

C ortak %5

a- Genel kurultoplantısına tüm ortaklar katılmıştır ancak olumlu oy A ortaktan gelmiş bunakarşı olumsuz oy ise B ve C ortaklardan gelmiştir

Bu oylamaya göre,avans kar payı dağıtımı kararı alınmışsayılır mı? Tebliğde yer alan “toplantıda temsil edilen oyların saltçoğunluğunun” neyi ifade eder? Ortaklık oranınımı yoksa toplantıya katılanortak sayısını mı?

b- Ortaklardansadece %5 pay oranlı C ortak genel kurul toplantısına katılmış ve olumlu oykullanmıştır bu durumda toplantı yapılabilinir mi ve avans kar payı dağıtımınakarar verilmişsayılır mı?


3- ) “İlgili hesap dönemi öncesinde ödenen kârpayı avanslarının, ilgili olduğu yılın net dönem kârından mahsup edilmesi şarttır.Bu işlem yapılmadan, şirket genel kurulunca kâr payıdağıtılmasına ve kâr payıavansı ödenmesine karar verilemez.”

bu ibareden neanlaşılır? Avans kar ilgili yıldan mahsup edilmez se , ilgili yıl karının fazlakısmı dağıtılamaz ve sonraki yıllarda da avans kar ödenemz mi? Tespitdoğrumudur?