5 ortaklı LTD. şirketin ortaklarından birisi 4 ay önce vefat ediyor , ortaklar kurul kararı alınıp varislerin ( anne ve çocuk ) şirkete ortak olmaları için karar alınıyor ancak bu karar varisler tarafından imzalanmıyor ve varislerle hiç bir şekilde irtibat kurulamıyor , diğer ortaklar artık varislerin şirkete ortak olmasını istemiyorlar.bu durumda varislerin hisseleri için ne yapılabilir , nasıl bir yol izlenmelidir.