kamu işçi maaş

Like Tree2Beğeni

Konu: Ticaret Odalarına Kayıtlı Firmaların Tutacağı Defter Nedir ?

 1. #1
  ZİNDAN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ZİNDAN isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Eylül.2006
  Mesajlar
  7.146

  Ticaret Odalarına Kayıtlı Firmaların Tutacağı Defter Nedir ?

  Ticaret Odalarına kayıtlı şahıs işletmeleri, vuk' na göre 2.sınıf defter (İşletme defteri) tutma hadlerinin içinde kalsa bile bilanço usulüne göre deftermi tutmaları gerekir?


 2. #2
  a.makineci - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  a.makineci isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  2.053
  Merhaba ;

  Sn Zindan ,bence hayır . Ama yine de böyle bir soruya neden gerek duyduğunuzu da merak ettim.
  Abdullah MAKİNECİ
  Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

 3. #3
  ZİNDAN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ZİNDAN isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Eylül.2006
  Mesajlar
  7.146
  Ticaret odasına kayıtlı gerçek kişiler "tacir" unvanı almaktadır ve tacirlerde ttkya göre bilanço usulüne göre defter tutar denmektedir.

  B-İŞLETME DEFTERİ
  Ticaret Kanunumuz tacirlerin tutacağı defterleri ve tasdik zamanlarını düzenlemiştir. Bütün tacirler bilanço usulüne göre defter tutmak zorundadırlar.
  Tacir sayılmayanlar ise VUK’nun defter tutmaya ilişkin hükümleri doğrultusunda defter tutmak zorundadırlar.
  Buna göre; eskiden olduğu gibi VUK’da belirlenen sınırların içinde bulunan ve tacir sayılmayan esnaflar, İşletme defteri tutmaya devam edeceklerdir.
  İsmmmo' unun açıklamasından alıntı yaptım.

 4. #4
  Tahsin Kurt - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Tahsin Kurt isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Nisan.2007
  Mesajlar
  8.044
  Selamlar
  Şu anda net bir bilgiye ulaşamadım fakat,kişisel yorumum şu:
  Şu an ki vergi sistemi,vergi usul kanunu'nu baz alıyorsa,ve V.U.K.da işletme hadlerine göre tasdik yapılmaya devam edilecektir diyorsa,yapılacak birşey yok.İşletme defteri devam eder.
  Saygılar
  Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla,ışığından bir şey kaybetmez. (Mevlâna Celâlediin-i Rûmî)

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Eylül.2012
  Mesajlar
  49
  Merhaba,

  peki TTK ya göre mi? yoksa VUK a göre mi hareket edeceğiz?

 6. #6
  ZİNDAN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ZİNDAN isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Eylül.2006
  Mesajlar
  7.146
  Bende kararsız kaldım açıkçası.
  Bugün işletme yaparsın, yarın bilanço usulü olması gerekirdi derse, yanlış defter tastik ettirmeden daha çok, alış faturalarının kabul edilmemesi ve ba/bs formlarının verilmemesinden dolayı yenecek cezalar korkutuyor.

 7. #7
  Tahsin Kurt - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Tahsin Kurt isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Nisan.2007
  Mesajlar
  8.044
  Alomaliye danışma hattı der ki;
  "Şu anda V.U.K.'a tabi olduğumuz için V.U.K.ne diyorsa on yapın,sorarlarsa,gerekçe olarakta TTK maddesini gösterirsiniz " şeklindedir.
  Bana da mantıklı gelmektedir.
  Kaldı ki VUK ayrı diyor TTK ayrı diyor.Ne yapacağız yani? 2 defter birden kullanacak halimiz yok ya!!
  Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla,ışığından bir şey kaybetmez. (Mevlâna Celâlediin-i Rûmî)

 8. #8
  ZİNDAN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ZİNDAN isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Eylül.2006
  Mesajlar
  7.146
  Alıntı twolf Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  .............,sorarlarsa,gerekçe olarakta TTK maddesini gösterirsiniz ................
  İşletme defteri yaptırdıktan sonra, sorarlarsa ttk maddelerini gösterirsiniz ne demek.Açarmısınız biraz üstad?

 9. #9
  a.makineci - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  a.makineci isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  2.053
  Merhaba ;


  5362 sayılı “Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu’na göre sadece esnafın tanımı ;

  Madde 0003: Tanımlar
  Bu Kanunun uygulanmasında;
  1. Esnaf ve sanatkar: İster gezici ister sabit bir mekanda bulunsun, Esnaf ve Sanatkar ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulunca belirlenen esnaf ve sanatkar meslek kollarına dahil olup, ekonomik faaliyetini sermayesi ile birlikte bedeni çalışmasına dayandıran ve kazancı tacir veya sanayici niteliğini kazandırmayacak miktarda olan, basit usulde vergilendirilenler ve işletme hesabı esasına göre deftere tabi olanlar ile vergiden muaf bulunan meslek ve sanat sahibi kimseleri,
  demektedir.

  6102 sayılı TTK'nın 15.maddesine göre ise esnaf ;
  Madde 0015 : 4.Esnaf (1) İster gezici olsun ister bir dükkânda veya bir sokağın belirli yerlerinde sabit bulunsun, ekonomik faaliyeti sermayesinden fazla bedenî çalışmasına dayanan ve geliri 11 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca çıkarılacak kararnamede gösterilen sınırı aşmayan ve sanat veya ticaretle uğraşan kişi esnaftır. Ancak, tacirlere özgü 20 ve 53 üncü maddeler ile Türk Medenî Kanununun 950 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü bunlara da uygulanır
  Tacir' i de 12-13 ve 14.maddelerde tanımlamıştır.Buraya alıntı yapmıyorum.İsteyen bakabilir.

  Yine 6102 sayılı TTK'nun 11.maddesi 2.bendine göre ;

  A) Ticari işletme

  Madde 0011 : 1. Bütünlük ilkesi
  (1) Ticari işletme, esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı hedef tutan faaliyetlerin devamlı ve bağımsız şekilde yürütüldüğü işletmedir.

  (2) Ticari işletme ile esnaf işletmesi arasındaki sınır, Bakanlar Kurulunca çıkarılacak kararnamede gösterilir.
  (3) Ticari işletme, içerdiği malvarlığı unsurlarının devri için zorunlu tasarruf işlemlerinin ayrı ayrı yapılmasına gerek olmaksızın bir bütün hâlinde devredilebilir ve diğer hukuki işlemlere konu olabilir. Aksi öngörülmemişse, devir sözleşmesinin duran malvarlığını, işletme değerini, kiracılık hakkını, ticaret unvanı ile diğer fikrî mülkiyet haklarını ve sürekli olarak işletmeye özgülenen malvarlığı unsurlarını içerdiği kabul olunur. Bu devir sözleşmesiyle ticari işletmeyi bir bütün hâlinde konu alan diğer sözleşmeler yazılı olarak yapılır, ticaret siciline tescil ve ilan edilir.
  demektedir.

  Bildiğim kadarı ile bu konudaki en son BKK 6762 ile 21.7.2007 tarih ve 26589 sayılı R.G de yayınlanan

  ESNAF VE SANATKÂR İLE TACİR VE SANAYİCİNİN
  AYRIMINA İLİŞKİN KARAR

  Madde 0001 : Esnaf ve sanatkar ile tacir ve sanayicinin ayrımı
  (1) 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve 63 üncü maddesi ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 12 nci ve 17 nci maddelerinin uygulaması bakımından;

  a) Esnaf ve Sanatkâr ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulunun tespit edeceği ve Resmî Gazete’de yayımlanacak esnaf ve sanatkâr meslek kollarına dahil olup, ekonomik faaliyetini sermayesi ile birlikte bedeni çalışmasına dayandıran ve kazancı tacir veya sanayici niteliğini kazandırmayacak miktarda olan, basit usulde vergilendirilenler ve işletme hesabına göre deftere tabi olanlar ile vergiden muaf bulunanlardan 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 177 nci maddesinin birinci fıkrasının (1) ve (3) numaralı bentlerinde yer alan nakdi limitlerin yarısını, (2) numaralı bendinde yazılı nakdi limitin tamamını aşmayanların esnaf ve sanatkâr sayılmaları ile esnaf ve sanatkâr siciline ve dolayısıyla esnaf ve sanatkarlar odalarına kaydedilmeleri,

  Ancak, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı iken, daha sonraki yıllarda yıllık alış veya satış tutarları ya da gayri safi iş hasılatı, esnaf ve sanatkâr sayılma hadlerini aşanların kendileri istemedikçe ticaret siciline ve dolayısıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesindeki odalara kayıt için zorlanmaması, yıllık alış veya satış tutarları ya da gayri safi iş hasılatı esnaf ve sanatkâr sayılma hadlerinin altı katını aşanların ise kayıtlarının, esnaf ve sanatkâr sicili marifetiyle ticaret siciline aktarılması,

  b) 213 sayılı Vergi Usul Kanununa istinaden birinci sınıf tacir sayılan ve bilanço esasına göre defter tutanlar ile işletme hesabına göre defter tutan ve bu Kararın (a) bendinde belirtilenlerin dışında kalanların tacir ve sanayici sayılmaları ile ticaret siciline ve dolayısıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin bünyesindeki odalara kaydedilmeleri, kararlaştırılmıştır.
  karardır.

  Halen yeni bir BKK bulunmamaktadır.Ve bazı odalar kayıt için gerekli belgeler bölümünde ilgili BKK'na atıfta bulunmaktadır. (Bakınız Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Gerçek Şahısların Tescili İçin Gerekli Evraklar.)

  Yani ,tutulması gereken defterler konusunda Odalar değil VUK. belirleyicidir diye düşüncemi belirtmek istiyorum.

  Konuyla pek ilgisi yok ama " Ustalık Belgesi " konusunda da olay aynı değil mi ? Esnaf odaları ilgili belgeyi şart koşuyor ama Ticaret Odaları bu belgeye hiç bakmadan üye tescil edebiliyor.
  Abdullah MAKİNECİ
  Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

 10. #10
  Tahsin Kurt - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Tahsin Kurt isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Nisan.2007
  Mesajlar
  8.044
  Çok özür diliyorum yanlış söyledim.
  Odanın yayınladığı yazıyı gösterirsiniz yazacaktım.
  Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla,ışığından bir şey kaybetmez. (Mevlâna Celâlediin-i Rûmî)

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Diş teknisyenin tutacağı defter
  Konu Sahibi canan Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 14
  Son Mesaj : 21.Aralık.2010, 14:14
 2. Ticaret ve Sanayi Odalarına yapılan bağışlar indirim konusu yapılabilirmi.?
  Konu Sahibi figo Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 09.Ağustos.2010, 14:17
 3. Bilgisayar Programcılığı ve Web Tasarımı Yapan Mükellefin Tutacağı Defter
  Konu Sahibi orhanbayram28 Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 16
  Son Mesaj : 01.Mayıs.2009, 16:19
 4. Adi Ortaklığın Tutacağı Defter Hakkında.
  Konu Sahibi çidem Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 08.Şubat.2008, 16:08
 5. Yurt Dışından Transit Ticaret Yapan Firmaların Vergilendirilmesi
  Konu Sahibi Darabayhan Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 25.Temmuz.2007, 10:01

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36