Yeni TTK da nama yazılı hisse senedi yerine kaim ilmühaberden hiç bahsetmemiştir.yani artık nama yazılı hisse senetleri için geçici ilmühaber çıkarılamayacktır.eski kanuna göre hamiline yazılı pay senedi çıkarma zorunluluğu yokken, Yeni TTK da hamiline yazılı pay senedi çıkarmak bir mecburiyet olarak öngörülmüştür.hatta hamiline yazılı pay senedi çıkarmak için,pay bedelinin tamamının ödenmesinden itibaren üç aylık bir süre şartı dahi konulmuştur.il mühaberlerin, yalnızca hamiline yazılı pay senetlerinin bastırılıncaya kadar çıkarılabileceği anlaşılmaktadır. ( Denet Sirkülerinden alıntıdır )
soru :
Anonim şirketimiz 2009 yılında yönetim kurulu kararı alarak geçici ilmühaber çıkarmıştır. ve payların tamamı o tarihte ödenmiştir. hamiline yazılı pay senedi çıkarmak için 3 aylık ( 01.07.2012) süreyide çoktan geçirmiş olduk. ortaklarımızın tamamı sermayelerinin tamamını ödediğine göre nama yazılı pay senedi yerine hamiline yazılı pay senedi çıkarmak zorundayız doğrumudur?
Bu tarihten sonra ne gibi bir yol izlemeliyiz. ilave olarak hamiline yazılı pay senedi örneği elinizde varsa paylaşabilirmisiniz.