kamu işçi maaş

Konu: Sermaye Arttırımı

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Nisan.2013
  Mesajlar
  75

  Sermaye Arttırımı

  Sayın meslektaşlar,hepinize iyi günler ve iyi çalışmalar dilerim.
  konu: limited şirket sermayesi 10.000-tl den 1.000.000. tl ye yükselecek. artırılan sermayenin 1/4 ü bankaya yatması lazım. ancak, şirket yetkilileri bankaya yatması gereken 250.000 tl yi yatırmadan AYNİ SERMAYE artırımı ile sermaye artıracaklar. ayni sermayeyi de kömür inşaat malzemesi beyaz eşya vs. ( işin iştigal konusu değil de stok malzeme gibi değerlendiriyorlar ) olarak fatura toplayacaklar.bu faturalarla ayni sermaye artışı yapacaklar. bu konu hakkında araştırma yaptım. ankara vergi dairesi başkanlığının özelgesi var. ama konuyu tam anlayamadım. konuya vakıf arkadaşlar bilgilerini paylaşırsa sevinirim. teşekkürler.


 2. #2
  ZİNDAN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ZİNDAN isimli Üye şuanda online konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Eylül.2006
  Mesajlar
  6.946
  Daha önce bu şekilde ilginç ayni sermaye konulduğunu görmedim.
  Nasıl olur bilmiyorum, eğer olursa, ancak ayni sermayelerin değerinin tespiti için mahkemeye başvurmanız gerekiyor, mahkeme bilirkişi atayacak.Belirlenen tutar, sermaye artırımı kararına dayanak olarak artırılan kısım olabilir, üzerine ayrıca nakitte artırılabilir.

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Nisan.2013
  Mesajlar
  75
  sayın zindan,
  benim bildiğim de bu kadar. ancak merak ettiğim şey şu : 150 , 153, 157, 253, 255 hesap kodlarına yazılması gereken faturalar ( özellikle 150-157 hesaplar ) sermaye artırımında ayni sermaye olur mu? teşekkürler

 4. #4
  ksimkesyan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ksimkesyan isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Mart.2013
  Mesajlar
  2.464
  Sayın talebe1,

  Sermaye olarak konabilecek ayni yada nakdi artırımlar hakkında kısaca şu durumdan bahsedebiliriz.

  1. İşletmeye dışardan getirilmesi gerekir.
  Bahsettiğiniz mallar veya ürünler hissedarların adına alınmış faturalar olur ise mümkündür, sermaye karşılığında demirbaş veya mal kaydı konabilir. Topluca çok yakın tarihte alınıp sermayeye eklenirse cari fiatlar açısından çok sorun da çıkmaz ve mahkeme kararı da çabuk alınabilir.

  2. İşletmeden dışarı çıkarılabilir konumda olması gerekir.
  Kısaca dağıtılabilir karlar veya 331 hesap alacakları ( rapor gerektirir ) sermayeye eklenebilir.

  "150 , 153, 157, 253, 255 hesap kodlarına yazılması gereken faturalar ( özellikle 150-157 hesaplar )" ise mümkün değil. Ve şuna bir dikkat edelim; bu hesapların tamamı aktif hesaplar bir madde yazın yada kaçtane isterseniz ve pasif hesap haline getirin.

  Bu mümkün olur ise eğer sermayeye de eklenebilir.

  Saygılar,
  Kevork
  Konu ksimkesyan tarafından (16.Nisan.2013 Saat 14:13 ) değiştirilmiştir.

 5. #5
  demiral - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  demiral isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Ekim.2010
  Mesajlar
  2.245
  Alıntı talebe1 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  ayni sermayeyi de kömür inşaat malzemesi beyaz eşya vs. ( işin iştigal konusu değil de stok malzeme gibi değerlendiriyorlar ) olarak fatura toplayacaklar.bu faturalarla ayni sermaye artışı yapacaklar.
  Sayın talebe1,

  fatura toplayacaklarda ki kasıt tam olarak nedir ? Biraz açarmısınız konuyu.

  İyi Günler.

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Nisan.2013
  Mesajlar
  75
  anladığım kadarıyla, topladıkları faturaları mal almış gibi gösterip ( alınan faturalarda ki mallar varmış gibi ) bu fatura içeriğindeki malların fatura değeri kadar ayni sermaye koyacaklar. [ bence olmaz olamaz ama bir meslektaşımız olacağını düşünerek yönlendirme yapmış. ben de bilmediğim bir husus var mı diye düşünüyorum ]

  aşağıda ki özelge bu konuyu açıklar mı ?


  Şirket ortaklarının ayni sermaye artırımını ne şekilde yapabileceği hk.

  Tarih 24/10/2011
  Sayı B.07.1.GİB.4.06.18.02-32Mük257-7651-909
  Kapsam
  T.C.

  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

  ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

  (Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü)


  Sayı
  :
  B.07.1.GİB.4.06.18.02-32Mük257-7651-909
  24/10/2011

  Konu
  :
  Şirket ortaklarının ayni sermaye artırımını ne şekilde yapabileceği hk.

  İlgi dilekçenizde; ... Vergi Dairesi Müdürlüğünün ... vergi numaralı mükellefi olarak 20/05/2002 tarihinde faaliyetinize başladığınız, şirketinizin dört ortaklı olduğu, ortaklardan ikisinin şahsi ticari faaliyetine ilişkin alacaklarını borçluların mal varlığının bulunmaması nedeniyle tahsil edemediği, ancak borçluların ellerinde bulunan emtia, makine ve teçhizatları borçlarına karşılık vermek istedikleri, şirket ortaklarınızın da bahse konu emtiaları (ticari mal, hammadde ve yarı mamul mal vs. şeklinde) ve makine teçhizatı şirketinize sermaye olarak koyarak hisse oranlarını arttırmayı düşündükleri belirtilerek, sermaye olarak söz konusu emtialar ile makine ve teçhizatların ortaklar kurulu kararı ile şirketin bilançosuna alınıp alınamayacağı hususunda Başkanlığımızdan görüş verilmesi talep edilmiştir.

  Bilindiği üzere 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 512'inci maddesinde; "Şirket, ticaret siciline tescil ile hükmi şahsiyet kazanır. Tescilden önce şirket namına muamelelerde bulunulmuş ise muameleyi yapanlar şahsen ve müteselsilen mesul olurlar.

  Bu gibitaahhütlerin, ileride kurulacak şirket namına yapıldığı açıkça bildirilmiş ve şirketin ticaret siciline tescilinden sonra üç aylık bir müddet içinde bu taahhütler şirket tarafından kabul olunmuşsa muameleyi yapanlar mesuliyetten kurtulur ve yalnız şirket mesul olur."

  513'üncü maddesinde; "Mukavelede daha yüksek bir nisap öngörülmemiş ise mukavele, sermayenin üçte ikisini temsil eden ortakların kararıyle değiştirilebilir.

  Ortakların mesuliyetini genişletme hakkındaki kararların, her halde ittifakla verilmesi gerekir."

  515'inci maddesinde; "Mukavelede yapılan her değişiklik, ilk mukavelede olduğu gibi tescil ve ilan edilir. Mukavelenin değiştirilmesi hakkındaki kararlar üçüncü şahıslar hakkında, tescil tarihinden itibaren hüküm ifade eder."

  516'ıncı maddesinde; "Şirketin kuruluşu hakkındaki hükümlere ve hususiyle sermayenin ayın olarak konması ve mali kıymetlerin devralınmasına dair kaidelere riayet şartiyle esas sermaye artırılabilir."

  Artırılan kısım için yeni ortaklar alınabilir. Şu kadar ki; mukavelede veya artırma kararında aksine hüküm olmadıkça her ortak, sermayesi nispetinde esas sermayenin artırılmasına iştirak etmeyi istemek hakkını haizdir.

  508'inci maddesinde; "Ortaklardan biri, sermayeyi ayın olarak koymayı taahhüt etmişse mukavelede; aynın neden ibaret olacağı, değerinin nasıl biçileceği ve taahhüt ettiği sermayeye ne miktarda mahsup edileceği ve bunun karşılığı olarak esas sermayeden kendine ne miktarda bir iştirak payı düşeceği hususlarının açıkça yazılı olması şarttır.

  Şirketin ortak veya üçüncü şahıslardan paradan başka mali kıymetler devralması kararlaştırılmış bulunuyorsa mukavelede: devralınacak mali kıymet, devredenin ad ve soyadı ve şirketin vereceği karşılık gösterilir."

  hükümlerine yer verilmiştir.

  Öte yandan, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 229'uncu maddesinde; fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesika olarak tanımlanmıştır. Kanun'un 231'inci maddesinin 5 numaralı bendinde de; faturanın malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami 7 gün içinde düzenleneceği, bu süre içerisinde düzenlenmemiş olan faturaların hiç düzenlenmemiş sayılacağı, 234'üncü maddesinde; "Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan serbest meslek erbabının ve çiftçilerin:

  3. Vergiden muaf esnafa;

  Yaptırdıkları işler veya onlardan satın aldıkları emtia için tanzim edip işi yapana veya emtiayı satana imza ettirecekleri gider pusulası vergiden muaf esnaf tarafından verilmiş fatura hükmündedir...." hükmü yer almaktadır.

  Yukarıda yer alan hükümlere göre; şirketlerde ana sözleşme değişikliği, ana sözleşmeye yeni hüküm veya hükümlerin konulması, var olan bir hüküm veya hükümlerin kısmen veya tamamen çıkarılması veyahut muhtevasının ya da ifadesinin değiştirilmesine yetkili organ ortaklar kuruludur. Bu yetki başka bir organa veya kişiye devir edilmeksizin ortaklar kurulunca esas sözleşme değişikliği için karar alınması ve değişiklik tasarısının düzenlenmesi, değişiklik metinlerinin, değişen madde veya maddelerin eski ve yeni şeklini ihtiva edecek şekilde hazırlanacak ve şirket kaşesi altında imzaya yetkili kişi/kişilerce imzalanması suretiyle kullanılır. Sermaye artırımında her türlü hak, menkul ve gayrimenkul malların taahhüt edilmesi halinde bu taahhüt sermaye artırımının tescil tarihinden itibaren yerine getirilir. Sermaye olarak konulan mal ve haklar özel bir sicile (tapu sicili, gemi sicili, trafik sicili, sınai mülkiyet sicili gibi) kayıtlı ise, sermaye artışının tescil tarihinden itibaren ilgili sicilde şirket adına tescil ettirilir.

  Buna göre; Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre ortaklar kurulu kararı ile şirkete ayni sermaye konulması mümkün bulunmakla birlikte, sermaye artırımında bulunacak şirket ortağının şahsına ait mükellefiyetinin bulunmaması halinde ayni sermaye artırımına konu edilen mallar için gider pusulası, ortağın şahsi mükellefiyetinin bulunması durumunda ise faturadüzenlenmek suretiyle ayni sermayenin şirket aktifine geçirilmesi gerekmektedir.[/COLOR]Diğer taraftan; 1 sıra no.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği'nin Muhasebe Usul ve Esasları/V-Tekdüzen Hesap Çerçevesi, Hesap Planı ve Hesap Planı Açıklamaları başlığı altında yer alan C-Hesap Planı Açıklamaları çerçevesinde ortakların sermaye artırım taahhütlerinin "500- Sermaye" hesabının alacaklandırılması,"501-Ödenmemiş Sermaye" hesabının borçlandırılması suretiyle muhasebeleştirilmesi, taahhüt edilen tutarın, alım satıma konu ticari emtia olması durumunda "153-Ticari Mallar" hesabının borçlandırılıp, "501-Ödenmemiş Sermaye" hesabının alacaklandırılması, taahhüdün makine ve teçhizat niteliğinde olması halinde ise "501-Ödenmemiş Sermaye" hesabının alacaklandırılması, "253 Tesis, Makine ve Cihazlar" hesabının borçlandırılması gerekmektedir.

  Bilgi edinilmesini rica ederim.

  (*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

  (**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

  (***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

 7. #7
  ksimkesyan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ksimkesyan isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Mart.2013
  Mesajlar
  2.464
  Sayın talebe 1,

  Kısa cevabımda açık yazdığımı düşünüyorum özelge sadece nasıl yapılabileceğine dair prosedür anlatıyor ki sorunuz bu değil sizin. sorduğunuz sorunun ışığında "OLAMAYACAĞINI" net olarak yazdım, Gerekçesiylede.

  Mallar ve Demirbaşlar ortaklar adına alınırsa yani faturalar ortakların adına tanzim edilirse, "OLUR".
  Mallar ve Demirbaşlar ŞİRKET adına alınırsa yani faturalar ŞİRKET adına tanzim edilirse, "OLMAZ".

  Bakınız nasıl;

  Eğer ortak adına alınırsa fatura, diyelim 50.000,-- tutarında MAL olsun;

  153 ... Ticari Mallar 50.000,--
  501 ... Ödenecek Sermaye 50.000,--

  olur kaydınız. Sermayeniz Artar.

  Şirket adına alınırsa o zaman maddeniz;

  153 ... Ticari Mallar 50.000,--
  320 ... Satıcılar 50.000,--

  olur kaydınız.


  153 hesabınız şimdi AKTİF bir hesap.. Öyle bir madde yada maddeler yazın ki bu hesap PASİF e dönüşsün.

  Saygılar,
  Kevork

 8. #8
  demiral - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  demiral isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Ekim.2010
  Mesajlar
  2.245
  Alıntı talebe1 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  anladığım kadarıyla, topladıkları faturaları mal almış gibi gösterip ( alınan faturalarda ki mallar varmış gibi ) bu fatura içeriğindeki malların fatura değeri kadar ayni sermaye koyacaklar.
  böyle bir şey olabilir mi topladıkları faturaları mal almiş gibi göstermekte ne demek ?

  YTTK ayni sermaye koyma ile ilgili şirketin tescilinden itibaren iki yıl içerisinde aynın sermayenin 1/10 u aşan kısmı GK tarafından onaylanarak ticaret siciline tescil ettirildiğinde geçerlilik kazanır.

  İyi Günler.

 9. #9
  ksimkesyan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ksimkesyan isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Mart.2013
  Mesajlar
  2.464
  Sayın Demiral,

  Söylemeye dilim varmıyor da galiba biz "Kod 5" üyesi olmak istiyoruz diyorlar galiba.

  Saygılar,
  Kevork

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Cevap: 3
  Son Mesaj : 21.Şubat.2019, 12:11
 2. Sermaye Arttırımı
  Konu Sahibi jale_7 Forum Türk Ticaret Kanunu
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 11.Aralık.2018, 11:42
 3. A.Ş.'lerde Sermaye Arttırımı - Tek Ortağın Sermaye Koyması
  Konu Sahibi Barış Forum Türk Ticaret Kanunu
  Cevap: 12
  Son Mesaj : 17.Nisan.2015, 14:59
 4. Sermaye Arttırımı Yapmayan Sermaye Şirketleri Hakkında
  Konu Sahibi ferhat Forum Ticaret Mevzuatı Makaleleri
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 26.Şubat.2014, 15:21
 5. Sermaye Arttırımı
  Konu Sahibi HRESAT Forum Türk Ticaret Kanunu
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 06.Ekim.2008, 11:04

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36