kamu işçi maaş

Konu: Sermaye Artışı

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Eylül.2012
  Mesajlar
  153

  Sermaye Artışı

  Değerli üstadlar,

  Şirketin sermayesi (örnek olarak veriyorum) 10.000.-TL olsun. İki tane şirket ortağı var, payları %50, %50
  Bu şirket aktifinde bulunan arsayı satıp arsa satış karının %75 ini özel fonlarda ayırıyor. Bu tutarı sermayeye ilave etmek istiyor. Bu tutar da 5.000.-TL olsun.

  Sorum şu, şimdi biz sermayeye ilave ederken özel fonda duran tutarı ortakların sermaye oranlarına göre mi dağıtıcaz.
  Yani;
  1.Ortak 5.000.-TL sermayesi var %50 payı var; 5.000.-TL lik özel fonda duran tutarın 2.500.-TLsini bu ortağa, kalan yarısınıda diğer ortağın sermaye payına ilave edeceğiz.
  Yoksa;
  Genel kurul kararı ile sermayeye ilave edilecek tutarın 1.000.-TL si bir ortağa, geri kalan 4.000.-TL si diğer ortağa şeklinde karar alıp sermayeye ilave edebilirmiyiz ?
  Yorumlarınızı bekliyorum saygılar, (inşallah anlatabilmişimdir.)


 2. #2
  bulent249 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  bulent249 isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Aralık.2006
  Mesajlar
  3.773
  Sermaye payı azalacak ortak kabul ediyorsa sorun olmaz diye düşünüyorum.

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Eylül.2012
  Mesajlar
  153
  Bülent bey, bende mantık olarak öyle düşündüm ama, dayanak bulamadım.

 4. #4
  Tahsin Kurt - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Tahsin Kurt isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Nisan.2007
  Mesajlar
  7.805
  Selamlar
  Sermaye maddesinde tadil yapılacaktır.Ortada bir hisse devride yoktur.. Bu nedenle Özel fondan gelen tutarı belirlediğiniz oranlarda ve ortaklarında kabul ettiği ölçülerde paylaştırabilirsiniz.
  Saygılar
  Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla,ışığından bir şey kaybetmez. (Mevlâna Celâlediin-i Rûmî)

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Eylül.2012
  Mesajlar
  153
  YTTK MADDE 462/3 şöyle yazıyor;
  (3) Bilançoda sermayeye eklenmesine mevzuatın izin verdiği fonların bulunması hâlinde, bu fonlar sermayeye dönüştürülmeden, sermaye taahhüt edilmesi yoluyla sermaye artırılamaz. Hem bu fonların sermayeye dönüştürülmesi hem de aynı zamanda ve aynı oranda sermayenin taahhüt edilmesi yoluyla sermaye artırılabilir. Artırım genel kurul veya yönetim kurulu kararının ve esas sözleşmenin ilgili maddelerinin değişik şeklinin tescili ile kesinleşir. Tescil ile o anda mevcut pay sahipleri mevcut paylarının sermayeye oranına göre bedelsiz payları kendiliğinden iktisap ederler. Bedelsiz paylar üzerindeki hak kaldırılamaz ve sınırlandırılamaz; bu haktan vazgeçilemez.

  Maddede tescil ile o anda mevcut pay sahipleri mevcut paylarının sermayeye oranına göre bedelsiz payları kendiliğinden iktisap ederler yazıyor. Bunu yorumlayabilirmisiniz ?

 6. #6
  Tahsin Kurt - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Tahsin Kurt isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Nisan.2007
  Mesajlar
  7.805
  Selamlar
  İzin verirseniz bilgim ölçüsünde yazmaya çalışayım..Aslında son yazdığınız maddey cümle cümle yorumlamakta fayda var..
  1- "Bilançoda sermayeye eklenmesine mevzuatın izin verdiği fonların bulunması hâlinde, bu fonlar sermayeye dönüştürülmeden, sermaye taahhüt edilmesi yoluyla sermaye artırılamaz."
  Bu madde hükmüne göre şirket kayıtlarında sermayeye eklenmesi gereken fonların bulunması halinde,şirket nakdi sermye artışına gidemeyecektir.Sermaye artışına ihtiyaç duyanlar,sermayeyi önce bu fonlardan karşılamak zorundadırlar..Bu kural paysahiplerinin korunmasını amaçlayan ve istisnası bulunmayan, bertaraf edilemeyecek emridici bir kuraldır.

  2- "Hem bu fonların sermayeye dönüştürülmesi hem de aynı zamanda ve aynı oranda sermayenin taahhüt edilmesi yoluyla sermaye artırılabilir."
  Buna göre,sermaye artışında gerek fonlar,gerekse nakdi taahhüt birlikte kullanılabilir.Ama fonlar dururken,sadece nakdi taahhütle sermaye artışı yapılamaz.

  3- "Tescil ile o anda mevcut pay sahipleri mevcut paylarının sermayeye oranına göre bedelsiz payları kendiliğinden iktisap ederler. Bedelsiz paylar üzerindeki hak kaldırılamaz ve sınırlandırılamaz; bu haktan vazgeçilemez."
  Bu hükme göre, (alıntıdır)
  Böylelikle, iç kaynaklardan ve fonlardan yapılan sermaye artırımlarında bedelsiz payların elde edilmesinin kendiliğinden gerçekleşeceği açıkça belirtilmiştir.Bu düzenleme uyarınca, iç kaynaklardan yapılan artırımın kesinleştiği an, eski pay, bedelsiz pay ile donanmış olacaktır. Yani, eski paya bedelsiz paydan oluşan pay ilave edilecektir. Bu ilave işlemi kendiliğinden gerçekleşmektedir.

  Saygılar.....
  Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla,ışığından bir şey kaybetmez. (Mevlâna Celâlediin-i Rûmî)

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Şubat.2013
  Mesajlar
  45
  Sermaye artırımına ilişkin karar tarihinden itibaren 1 ay içerisinde tescil zorunlu mudur?son bilanço tarihinden 6 ay geçmesi durumunda ara bilanço hazırlanmalımıdır?

 8. #8
  Tahsin Kurt - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Tahsin Kurt isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Nisan.2007
  Mesajlar
  7.805
  Selamlar
  Ara bilanço hazırlanması konusunda bir zorunluluk vardır fakat istisnasıda vardır...Aşağıdaki iç genelgede "kırmızı" olarak işaretlediğim paragraf,istisna durumunu bildirmektedir.

  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
  İç Ticaret Genel Müdürlüğü
  Sayı: 67300147.431.04/548
  Konu: Sermaye Artırımı
  Tarih: 23 Ocak 2013
  ……………..TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNE
  İlgi: 30.10.2012 tarihli ve 6870 sayılı yazımız.
  Bilindiği üzere, anonim ve limited şirketlerin sermaye artırımı işlemlerinde ve özellikle Türk Ticaret Kanununun 462 nci maddesinin uygulamasında ortaya çıkan tereddütlerin giderilmesi amacıyla ilgide kayıtlı yazımızla Bakanlığımız görüşü tüm tüm ticaret sicili müdürlüklerine gönderilmiştir.
  Bu defa, 30/12/2012 tarihli ve 28513 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri karşısında ve uygulamada özellikle Türk Ticaret Kanununun 462 nci maddesinin uygulanması hususunun Bakanlığımıza ulaşan taleplerin değerlendirilmesi sonucunda Genelgenin yenilenmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır.
  Buna göre;
  1. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 12 nci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca halka açık veya halka açılmak üzere Sermaye Piyasası Kuruluna başvuran anonim şirketler, bilançolarında sermayeye eklenmesine mevzuatın izin verdiği fonların olup olmadığına bakılmaksızın sermaye taahhüdü yoluyla sermayelerini artırmaları mümkün bulunmaktadır.
  2. Bilançolarında sermayeye eklenmesine mevzuatın izin verdiği fonları bulunan ve halka açık olmayan ve halka açılmak üzere Sermaye Piyasası Kuruluna başvurmayan anonim şirketlerde sermaye tutarı kadar fonların da eş zamanlı olarak sermayeye dönüştürülmesi gerekmektedir. Fonlar sermayeye dönüştürülmeden veya fonlar sermayeye dönüştürülürken eş zamanlı olarak fonların tutarından daha yüksek miktarda sermaye taahhüdü yoluyla sermayenin artırılabilmesi ise bu amaçla yapılacak genel kurul toplantısında bütün pay sahiplerinin temsil edilmeleri ve sermaye artırımına ilişkin kararın oybirliğiyle alınmış olması şartına bağlıdır.
  3. Yapılacak ikinci bir düzenlemeye kadar;
  a) Sermayenin sadece taahhüdü yoluyla artırılmasında, şirket sermayesinin öz varlık içinde korunduğunu şirketin özvarlığı da tespit edilmek suretiyle şirket sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına ve sermayenin hangi oranda korunduğuna ilişkin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporunun aranması, anonim şirketlerde ise bu rapora ayrıca sermayeye eklenecek fonların mevcut olmadığının da tespit edilmesi gerekmektedir.
  b) Sermaye artırımının sadece iç kaynaklardan yapılması durumunda, artırımın tescil edilebilmesi için, şirketin özvarlığı da tespit edilmek suretiyle şirket sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına, sermayenin hangi oranda korunduğuna ve iç kaynaklardan artırılan tutarın şirket bünyesinde gerçekten var olduğuna ilişkin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporunun ticaret sicili müdürlüğüne verilmesi gerekmektedir. Öte yandan, şirket sermayesinin öz varlık içerisinde korunduğunu, iç kaynaklardan karşılanan tutarın şirket bünyesinde gerçekten var olduğunu doğrulayan yönetim kurulunun açık ve yazılı beyanı ile genel kurul tarafından onaylanmış yıllık bilançonun, bilanço tarihinin üzerinden altı aydan fazla zaman geçmiş olması halinde ise yönetim kurulu tarafından onaylanmış ara bilançonun ticaret sicili müdürlüğüne verilmesi durumunda ise, söz konusu raporlar aranmadan işlem yapılması gerekmektedir.

  Bilgi edinilmesini rica ederim.
  İsmail YÜCEL
  Bakan a.
  Genel Müdür V.

  Dağıtım;
  - Tüm ticaret sicili müdürlüklerine
  Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla,ışığından bir şey kaybetmez. (Mevlâna Celâlediin-i Rûmî)

 9. #9
  Tahsin Kurt - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Tahsin Kurt isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Nisan.2007
  Mesajlar
  7.805
  Bu genelgenin yenilenmeden önceki hali ise şöyle..

  GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
  İç Ticaret Genel Müdürlüğü
  Sayı: B.21.0.İTG.0.03.00.00.431.04
  Konu: Genelge
  TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNE
  Bilindiği üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 462 nci maddesinin üçüncü fıkrası, “Bilançoda sermayeye eklenmesine mevzuatın izin verdiği fonların bulunması halinde, bu fonlar sermayeye dönüştürülmeden, sermaye taahhüt edilmesi yoluyla sermaye artırılamaz. Hem bu fonların sermayeye dönüştürülmesi hem de aynı zamanda ve aynı oranda sermayenin taahhüt edilmesi yoluyla sermaye artırılabilir.” şeklindedir
  Öte yandan, farklı ticaret sicili müdürlükleri tarafından görüş alınması talebiyle Bakanlığımıza yapılan başvurulardan, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 462 nci maddesinin üçüncü fıkrasının uygulamasıyla ilgili olarak tereddüde düşüldüğü ve Türkiye genelinde farklı uygulamaların olduğu görülmüştür.
  Bakanlığımızca bu konuda yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar ticaret sicili müdürlükleri açısından uygulama birliğinin sağlanması amacıyla;
  1. Anonim ve limited şirketlerde sermaye artırımının sadece iç kaynaklardan yapılması durumunda; artırımın tescil edilebilmesi için, şirketin özvarlığı da tespit edilmek suretiyle şirket sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına, sermayenin hangi oranda korunduğuna ve iç kaynaklardan artırılan tutarın şirket bünyesinde gerçekten var olduğuna ilişkin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporunun ticaret sicili müdürlüğüne verilmesi gerekmektedir. Öte yandan, şirket sermayesinin öz varlık içinde korunduğunu, iç kaynaklardan karşılanan tutanın şirket bünyesinde gerçekten var olduğunu doğrulayan yönetim kurulunun açık ve yazılı beyanı ile genel kurul tarafından onaylanmış yıllık bilançonun, bilanço tarihinin üzerinden altı aydan fazla zaman geçmiş olması halinde ise yönetim kurulu tarafından onaylanmış ara bilançonun ticaret sicili müdürlüğüne verilmesi durumunda ise, söz konusu raporlar aranmadan işlem yapılması gerekmektedir.

  2. Anonim şirketlerde sermayenin sadece sermaye taahhüdü yoluyla artırılabilmesi için, bilançoda sermayeye eklenmesine mevzuatın izin verdiği fonların bulunmaması gerekmekte olup; limited şirketlerde ise, bu zorunluluk bulunmamaktadır. Anonim ve limited şirketlerde sermayenin sadece sermaye taahhüdü yoluyla artırılmasında, şirket sermayesinin öz varlık içinde korunduğunu şirketin özvarlığı da tespit edilmek suretiyle şirket sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına ve sermayenin hangi oranda korunduğuna ilişkin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporunun aranması, anonim şirketlerde ise bu raporda ayrıca sermayeye eklenecek fonların mevcut olmadığının da tespit edilmesi gerekmektedir.
  3. Anonim şirketlerde sermayenin; iç kaynaklardan ve zamanlı olarak sermaye taahhüdü ile birlikte artırılması durumunda, bilançoda sermayeye eklenmesine mevzuatın izin verdiği fonlarla birlikte bu fonların toplam tutarına kadar sermayenin taahhüt edilmesi yoluyla sermayenin artırılması; limited şirketlerde ise, fon tutanından daha fazla miktarda sermaye taahhüdü yoluyla sermayenin artırılması mümkün bulunmaktadır. Artırımın tescil edilebilmesi için, şirketin özvarlığı da tespit edilmek suretiyle şirket sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına, sermayenin hangi oranda korunduğuna ve iç kaynaklardan artırılan tutarın şirket bünyesinde gerçekten var olduğuna ilişkin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporunun ticaret sicili müdürlüğüne verilmesi gerekmektedir.
  Bilgi edinilmesini rica ederim.
  İsmail YÜCEL
  Bakan a.
  Genel Müdür V.
  Dağıtım;
  - Tüm ticaret sicili müdürlüklerine
  Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla,ışığından bir şey kaybetmez. (Mevlâna Celâlediin-i Rûmî)

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Sermaye Artışı
  Konu Sahibi erzelkas Forum Türk Ticaret Kanunu
  Cevap: 7
  Son Mesaj : 28.Kasım.2014, 13:38
 2. Sermaye artışı
  Konu Sahibi mgullu Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 24.Eylül.2011, 12:17
 3. Sermaye artışı
  Konu Sahibi terapist13 Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 21.Mart.2011, 17:39
 4. Sermaye Artışı ve Mesleki Soru Sermaye Artırımı
  Konu Sahibi tarkaniz72 Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 14.Nisan.2009, 18:58
 5. Sermaye Artışı
  Konu Sahibi jojo Forum Türk Ticaret Kanunu
  Cevap: 6
  Son Mesaj : 25.Ağustos.2005, 09:23

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36