Merhaba;

İki firma arasında ticari bir davada hizmeti alan A firması yevmiye, kebir ve envanter defteri ibraz ediyor, hizmeti veren B firması işletme defteri ibraz ediyor.
Bilirkişi kayıtları inceliyor, A firmasının yevmiye defteri ve kebir defterinde tüm kayıtlar ve kapanış tasdiki olmasına rağmen, envanter defteri boş diye, bu defterleri delil saymıyor ve alacak bu defterlerden tespit edilemez diyor.

B firmasının da işletme defterinde konu ile ilgili fatura kayıtlarının hiç biri yok. Kestiği faturayı bile kaydına almamış, bilirkişi bunun için de aynı şekilde bu defterlerden tespit edilemez diyor.

Benim sormak istediğim Envanter defterinin ticari davalarda ehemmiyeti nedir? Envanterin boş olması Yevmiye defterinin kanıt niteliğini neden olumsuz yönde etkilesin?