kamu işçi maaş

Konu: Türk Ticaret Kanunu Taslağı

 1. #1
  Tamer Başkan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Tamer Başkan isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  2.171

  Türk Ticaret Kanunu Taslağı

  Merhaba,
  6762 sayılı Türk Ticaret Kanununu yürürlükten kaldıracak Yeni Türk Ticaret Kanunu tasarısı yaklaşık 3 ay önce kamuoyu bilgisine sunuldu. Forumda bu güne kadar konudan hiç bahsedilmedi.
  Gözüme çarpan önemli değişiklikleri aşağıya aldım. Diğer arkadaşlarda önemli gördükleri değişiklikleri yazarlarsa yorumlamada ve yeni çıkacak yasaya uyumda kolaylık olacaktır.

  1- Tasarının Ticaret ünvanını düzenleyen 39. maddesi ile tüm işletmelerde (Ltd.Şti. olduğu gibi) kullanılan belgelerde sermaye miktarının yazılı olması zorunluğu geliyor.

  2- Tasarının Anonim Şirketlerin asgari ortak sayısını düzenleyen 338. maddesinde günümüzde "5" olan asgari ortak sayısı "1" olarak düzenleniyor.

  3- Tasarının sermaye taahhüt ve ödemesini düzenleyen 344. maddesinde taahhütün %25'inin tescilden önce öndemesi şartını getiriyor.

  4- Tasarının 358. maddesi ile ortakların (Ticari işlemler dışında) şirketten borçlanmaları yasaklanıyor.

  5- Tasarının 359. maddesi ile şu anda "3" kişi olan en az Yönetim Kurulu üye sayısı "1" olarak düzenleniyor.

  6- Yönetim kurulu üyelerinin en az yarısı ile tüzel kişileri temsil edecek üyelerin ve tek kişilik yönetim kurulunda üyenin yüksek öğrenim görmüş olması şartı getiriliyor.

  7- Ayrıca şirketlerin denetimi ile ilgili köklü değişiklikler var. Bence denetim ile ilgili konular doğrudan mesleğimiz ile ilgi olduğundan ayrı bir başlık altında izlemekte yarar var.

  Konuyu daha fazla uzatmadan şimdilik bu kadar madde ile yetiniyorum. Konuyu incelemeye devam ediyorum. Sizlerde önemli gördüğünüz konuları yazarsanız yararlı bir konu başlığı yaratmış oluruz.

  [u]Saygılarımla,[/u]<br />Vergi için muhasebe değil, bilgi için muhasebe. (Sn.Onursal Taştan&#39;a bu güzel cümle için Teşekkürlerimle)<br />[flash=500,35]http://www.alomaliye.com/forum/kurallar.swf[/flash]<br /><br />http://www.alomaliye.com/

 2. #2
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  205

  Türk Ticaret Kanunu Taslağı

  Merhabalar,
  İYİ ÇALIŞMALAR..<br />Fatih Başdemir<br />Başarının %5 i yapmayı bilmekten,% 95 i yapabilmekten oluşur.

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  131

  Türk Ticaret Kanunu Taslağı

  Yorumda bulunmak isteyen arkadaşlarımızın tasarıyı önce okuması gerekir. Tasarıya nasıl ulaşabiliriz?

 4. #4
  Tamer Başkan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Tamer Başkan isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  2.171

  Türk Ticaret Kanunu Taslağı

  Merhaba,
  Özür dilerim link vermeyi unutmuşum. Aşağıdaki linkten bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

  Türk Ticaret Kanunu Tasarısı
  [u]Saygılarımla,[/u]<br />Vergi için muhasebe değil, bilgi için muhasebe. (Sn.Onursal Taştan&#39;a bu güzel cümle için Teşekkürlerimle)<br />[flash=500,35]http://www.alomaliye.com/forum/kurallar.swf[/flash]<br /><br />http://www.alomaliye.com/

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  131

  Türk Ticaret Kanunu Taslağı

  teşekkürler sn.başkan

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  304

  Türk Ticaret Kanunu Taslağı

  Sayın Tamer Başkan,

  BEŞİNCİ KISIM
  Ticarî Defterler
  A) Defter tutma ve envanter
  I - Defter tutma yükümü
  MADDE 64 – (1) Her tacir, ticarî defterleri tutmak ve defterlerinde, ticarî işlemleriyle malvarlığı durumunu, Türkiye Muhasebe Standartlarına ve 88 inci madde hükümleri başta olmak üzere bu kanuna göre açıkça görülebilir bir şekilde ortaya koymak zorundadır. Defterler, üçüncü kişi uzmanlara, makul bir süre içinde yapacakları incelemede işletmenin faaliyetleri ve finansal durumu hakkında fikir verebilecek şekilde tutulur. İşletme faaliyetlerinin oluşumu ve gelişmesi defterlerden izlenebilmelidir.
  (2) Tacir, işletmesiyle ilgili olarak gönderilen her türlü belgenin bir kopyasını (fotokopi, karbonlu kopya, mikrofiş, bilgisayar kaydı gibi) yazılı, görsel veya elektronik ortamda saklamakla yükümlüdür.
  (3) Ticarî defterlerin tümü, açılış ve kapanışlarında noter tarafından onaylanır. Türkiye Muhasebe Standartlarına göre elektronik ortamda veya dosyalama suretiyle tutulan defterlerin açılış ve kapanış onaylarının nasıl yapılacağı Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca bir tebliğle belirlenir.
  (4) Pay defteri, karar ve genel kurul toplantı ve müzakere defteri gibi işletmenin muhasebesiyle ilgili olmayan defterler de ticarî defterlerdir.
  (5) Bu Kısımda öngörülen hükümler ile ticarî defterleri doğrudan ve dolayısıyla ilgilendiren bu kanunun diğer hükümleri, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu Türkiye Muhasebe Standartlarında aksi öngörülmemişse ve bu standartların izin verdiği ölçüde uygulanırlar.
  (6) Tutulacak defterler Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu tarafından bir tebliğ ile belirlenir.

  İşletme defteri, VUK'nun 193 - 196 maddelerinde düzenlenmiş bir defter
  Dr. Veysi SEViĞ'e ait makalede yeni TTK yasa tasarısı 64-88 Maddelere istinaden İşletme Esasına göre defter tutmanın kaldırılmakta olduğu belirtilmektedir
  BU KONU HAKKINDA DÜŞÜNCELERİNİZ NELER?
  III - Değerleme ilkeleri
  1. Genel değerleme ilkeleri
  MADDE 78. – (1) Yıl sonu finansal tablolarında yer alan varlıklar ile borçlarla ilgili olarak, aşağıdakilerle sınırlı olmamak ve Türkiye Muhasebe Standartlarında öngörülen ilkeler de dikkate alınmak üzere şu değerleme ilkeleri geçerlidir:
  a) Bir önceki dönemin kapanış bilânçosundaki değerler ile, faaliyet döneminin açılış bilânçosundaki değerler birbirinin aynı olmalıdır,
  b) Fiilî veya hukukî duruma aykırı olmadıkça, değerlemelerde işletme faaliyetinin sürekliliğinden hareket edilir,
  c) Bilânço kapanış gününde, varlıklar ve borçlar teker teker değerlendirilir,
  d) Değerleme ihtiyatla yapılmalıdır; özellikle de bilânço gününe kadar doğmuş bulunan bütün olası riskler ve zararlar, bunlar bilânço günü ile yıl sonu finansal tablolarının düzenlenme tarihi arasında öğrenilmiş olsalar bile, dikkate alınır; kazançlar bilânço günü itibarıyla gerçekleşmişlerse hesaba katılır.
  e) Faaliyet yılının gider ve gelirleri, ödeme ve tahsilat tarihlerine bakılmaksızın yıl sonu finansal tablolarına alınırlar,
  f) Önceki yıl sonu finansal tablolarında uygulanmış bulunan yöntemler korunur.
  (2) Standartlarda öngörülen hallerde ve istisnai durumlarda birinci fıkradaki ilkelerden ayrılınabilir.

  VII -Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunun yetkisi
  MADDE 88. – (1) 64 ilâ 88 inci madde hükümlerine tâbi gerçek ve tüzel kişiler gerek ticarî defterlerini tutarken, gerek münferit ve konsolide finansal tablolarını düzenlerken, Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu tarafından yayımlanan, Türkiye Muhasebe Standartlarına ve kavramsal çerçevede yer alan muhasebe ilkelerine aynen uymak ve bunları uygulamak zorundadırlar. 514 ilâ 528 inci maddeler ile Kanunun ilgili diğer hükümleri saklıdır.
  (2) Bu düzenlemeler, uygulamada birliği sağlamak ve finansal tablolara uluslararası pazarlarda geçerlilik kazandırmak amacıyla, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına tam uyumlu olacak şekilde, yalnız Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu tarafından belirlenir ve yayımlanır.
  (3) Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunca, değişik ölçütdeki işletmeler ve sektörler itibarıyla, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarından farklı istisnaî uygulamalara izin verildiği hallerde, bunları uygulayanlar, söz konusu durumu finansal tablo dipnotlarında açıklarlar.
  (4) Kanunlarla, belirli alanları düzenlemek ve denetlemek üzere kurulmuş bulunan kurum ve kurullar, Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun olmak ve Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunun onayını almak şartıyla, kendi alanları için geçerli olacak standartlar ile ilgili olarak ayrıntıya ilişkin, sınırlı düzenlemeleri yapabilirler.
  (5) Uygulamada, Türkiye Muhasebe Standartlarında hüküm bulunmayan hallerde, ilgili oldukları alanlar itibariyle yukarıdaki fıkrada belirtilen ayrıntı düzenlemelere, anılan düzenlemelerde de hüküm bulunmadığı hallerde dünyada yaygın uygulaması bulunan genel kabul gören muhasebe ilkelerine uyulur.
  aygılarımla,
  <br />
  <br />SMMM R.Sema sinangil

 7. #7
  Tamer Başkan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Tamer Başkan isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  2.171

  Türk Ticaret Kanunu Taslağı

  Alıntı R.SEMA SİNANGİL Nickli Üyeden Alıntı
  Sayın Tamer Başkan,


  İşletme defteri, VUK'nun 193 - 196 maddelerinde düzenlenmiş bir defter
  Dr. Veysi SEViĞ'e ait makalede yeni TTK yasa tasarısı 64-88 Maddelere istinaden İşletme Esasına göre defter tutmanın kaldırılmakta olduğu belirtilmektedir
  BU KONU HAKKINDA DÜŞÜNCELERİNİZ NELER?
  Merhaba,
  İşletme Defteri, şu anda yürürlükte olan 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 66/3. fıkrasında geçiyor. Yani V.U.K. ile uyum var.

  Kod:
  *****Madde 66 - Her tacir,
  ....
  ....
  *****3. Tacir hakikî şahıs ise karar defteri hariç olmak üzere birinci bentte yazılı defterleri veya işletmesinin mahiyet ve önemine göre sadece işletme defteri.
  Tasarıda ise tutulacak defterlerin ismi zikredilmemiş. Tasarıya göre tutulacak defterlerin tesbit edilmesi Yetkisi Türkiye Muhasebe Standartları Kurul'na verilmekte. Yani kaldırılıp kaldırılmadığı belli değil. Bu durumda tutulacak defterlerin cinsi henüz belirlenmemiş oluyor. Yani Sayın Veysi Seviğ'in yorumlarına bu anlamda katılmıyorum. Fakat İşletme Defterinin kaldırılmasını da desteklediğimi ayrıca belirtmeliyim.

  Eğer TMSK işletme defterini kaldıracak olursa VUK hükümlerinde de değişiklik yapılacaktır.
  [u]Saygılarımla,[/u]<br />Vergi için muhasebe değil, bilgi için muhasebe. (Sn.Onursal Taştan&#39;a bu güzel cümle için Teşekkürlerimle)<br />[flash=500,35]http://www.alomaliye.com/forum/kurallar.swf[/flash]<br /><br />http://www.alomaliye.com/

 8. #8
  Ogün Güneş - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Ogün Güneş Guest

  Ynt: Türk Ticaret Kanunu Taslağı

  'Mutabakat Komisyonu' kuruldu
  Türk Ticaret Kanunu Tasarısı, 24 Haziran Salı günü TBMM Genel Kurulu?nda görüşülmeye başlanacak.

  Türk Ticaret Kanunu Tasarısı üzerinde iktidar ve muhalefet anlaştı. 1534 madden oluşan ve 50 yıl aradan sonra ilk kez üzerinde köklü bir değişikliğe gidilen, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı, 24 Haziran Salı günü TBMM Genel Kurulu?nda görüşülmeye başlanacak. Genel Kurul?da temel yasa olarak görüşülecek olan tasarının karşı çıkılan ancak daha sonra üzerinde anlaşma sağlanan maddeleri hakkında hazırlanan 93 önerge, muhalefetin de katılımıyla oluşturulan ?Mutabakat Komisyonu?nda? ele alındı.

  İktidar ve muhalefet, Türk Ticaret Kanunu?nun, Meclis Genel Kurul?undan sorunsuz geçmesi konusunda uzlaştı. Tasarının Genel Kurul?a inmeden önce, iktidar ve muhalefet partili milletvekillerinden oluşan ?Mutabakat Komisyonu? oluşturuldu. Meclis?te Grubu bulunan siyasi partilerden ve Adalet Komisyonu üyelerinden birer temsilcinin katıldığı uzlaşı komisyonunda yaklaşık 93 önergede de mutabık kalındı.

  Türk Ticaret Kanunu?nun bazı maddeleri ve özellikle muhalefetin karşı çıktığı maddeler yeniden ele alındı. Değişikliğe gidilen maddeler muhalefet ve iktidarın ortak önergeleriyle düzenlendi. Genel Kurul?da zaman kaybı yaşanmaması için, tasarının üzerinde uzlaşma sağlanamayan maddeleri üzerindeki çalışmalar devam ediyor.

  Türk Ticaret Kanunu?nun, Genel Kurul?da görüşmeleri 24 Haziran Salı günü başlayacak. Temel yasa olarak görüşülecek kanun tasarısının bir hafta içinde tamamlanması bekleniyor.

  ANKA

 9. #9
  Üyelik tarihi
  Ocak.2008
  Mesajlar
  172

  Ynt: Türk Ticaret Kanunu Taslağı

  İnşallah bu sefer tamam.
  Yıllardır bir türlü görüşülemeyip ertelene ertelene bugünlere gelen tasarının yasalaştığında mesleğimize de çok önemli katkıları olacağını düşünüyoruz.

 10. #10
  Üyelik tarihi
  Ocak.2008
  Mesajlar
  172

  Ynt: Türk Ticaret Kanunu Taslağı

  Ogün Bey,
  Ses seda yok. Muhalefetle iktidar uzlaşamadı mı acaba?

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Cevap: 0
  Son Mesaj : 12.Aralık.2013, 15:13
 2. Yeni Türk Ticaret Kanunu'nda Ticaret Defterleri Sorunu
  Konu Sahibi ebru şener Forum Ticaret Mevzuatı Makaleleri
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 10.Temmuz.2012, 13:48
 3. Türk Ticaret Kanunu ertelenir mi?
  Konu Sahibi ibrahimseckiner Forum Bağımsız Denetim
  Cevap: 36
  Son Mesaj : 07.Haziran.2012, 09:02
 4. TAŞINDI: Türk Ticaret Kanunu hk.?
  Konu Sahibi ZİNDAN Forum Stajyer Sorunları
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 15.Mart.2010, 14:23
 5. Yeni Türk Ticaret Kanunu
  Konu Sahibi nagihan yıldız Forum Türk Ticaret Kanunu
  Cevap: 8
  Son Mesaj : 26.Mayıs.2009, 17:03

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36