fatura vs. belgelerde kaşe üzerinde okunabilir imza isim olmalı mıdır? okunmayan ve sanki öylesine üstünden kalem geçmiş gibi olur mu.