öncelikle tüm forumdaşlara merhabalar ;
2547 no'lu Kanunun 36. maddesindeki ibarelerden ve Üniversite Öğretim Elemanlarının Dışarıda Kazanç Getirici Faaliyette Bulunabilme Durumu - Memurlar.Net linkinden aldığımız bilgilere göre kısmi zamanlı çalışan bir profesör için '' Dışarda kazanç getirici faaliyetlerde bulunmaya ilişkin olarak 2547 sayılı Kanunun 36'ncı maddesinde her hangi bir sınırlamaya gidilmemiştir''denmekte.
soru : özel üniversitede görev yapan bir profesörün ( aynı maddede 657 ye tabi oldukları yazmakta ) limited şirket kurması ve şirkette müdür olarak görev yapması mümkünmüdür. Bu konuda bilgili ve tecrübesi olan değerli forum kullanıcılarının yardımını bekliyorum.
şimdiden herkese teşşekkürlerimi sunarım