Yeni bir kendi arsamız üzerine bina yapacağız.

1- Bunun Genel Kurul Toplantı Ve Müzakere Defteri ne karar almamız gerekiyor mu?
2- Ticaret Odasına onaylatmamız gerekiyor mu?
3- Karar almamız gerekiyor ise bir örnek var mıdır?

Şimdiden Teşekkürler..