İyi günler,

Açtığım konular, değişik başlıklar altında bir çok kez konuşulmuş ama, bilmediğim ya da emin olamadığım tüm soruları tek başlık altında sıralamak istedim.
Bilgi paylaşımları için şimdiden teşekkür ederim.

1-Limited şirketler için zorunlu genel kurul var mı, yapılmazsa yaptırımı var mı?
2-I.Tertip Yasal Yedek Akçe ve I.Tertip Temettü ayrılması işlemi ne zaman yapılmalı ve bunun için karar almaya gerek var mı?
3-Kar dağıtımı kararı için bir zaman sınırı var mı?
4-Bir firmamda
Bilanço Kârı =50.000
Mali Kâr=11.000
Geçmiş Yıl Ticari Zararı=61.000 (Mali Zarar 39.000+KKEG 22.000)
Bu durumda kar dağıtımı yapılmayacak mı?
5-Bilanço Kârı=10.000
Mali Kâr=10.000
Ödenmiş Sermaye=500.000
Bu durumda I.Tertip Temettü dağıtımı yapacak mıyım?
6-Kâr dağıtılsın dağıtılmasın I.Tertip Temettü ortaklara ödenmesi yasak zorunluluktur (TTK.Md.519-2-c)
I.Tertip Temettü ödemesi ne zaman yapılmalı ve bunun için karar alınacak mı?
I.Tertip Temettü için stopaj tahakkuk ettirildiği ayın beyannamesinde mi bildirilecek?
7-Kârın sermayeye eklenmesi durumunda II.Tertip Temettü tutarı mı sermayeye eklenecek?
8-Kârın sermayeye eklenmesinde herhangi bir dikkat etmem gereken husus var mı?
Muhasebe Kaydı;501-500
570-501 mi olacak?
9-Ortaklardan alacaklar ile sermaye artırımı yapıldığında muhasebe kaydı;
501-500
331-501 mi olacak?
Ve dikkat etmem gereken başka husus var mı?

Bilgi paylaşımları için şimdiden teşekkür ederim.
Herkese iyi çalışmalar,