Sn. Üstadlar,

A.Ş. olarak .... şirketin Sınırlı Temsil ve İlzamına İlişkin 1 nolu İç Yönergemiz mevcut ve tescil edilmiş.

Sorum şudur.

bu İç Yönergeye yeni bir madde eklememiz gerekiyor *

Nasıl yapacağız.
Y.K kararı ile mevcut İç Yönergenin İptali ve Yeni İç Yönergenin kabulü ve tescili şeklinde mi.. ?

Tadil şeklinde mi ?