3 ortaklı bir limited şirketten payları çok olan iki ortak %1 ortaklı üçüncü ortağı şirketten çıkarmak istiyorlar.
Noterden hisse devri yapılmış, devir sözleşmesi hazır.
Ancak 3.ortak son anda başka şartlar koşmuş, bunun içinde onun rızası olmadan karara imzasını atmadan ortaklıktan çıkarabilirler mi?
Kararı 3. ortak imzalamadan iki ortağın %99 payın imzası ile çıkarabilirler mi?

Yada başka yolu nedir?