Ana Sözleşme kararı ile şirket müdürü olarak atanmış (Ltd Şti Müdürü ) ve aynı zamanda şirket hissedarı %35

Diğer ortaklar yabancı sermayeli ve ilgili müdürün görevinin alınması istenmekte


Genel Kurul kararı ile şirket müdürünün görevi alınabilir mi?
Bunun için Mahkeme Kararı mı gerekir?