sermaye artırımı yaparken gerçek kişi bir mükellefin aktif pasifini bir şirkete ayni sermaye olarak koyarak sermaye artıracağım.
bulunan ayni sermaye 3 yıl süre ile devredilemez.
benim merak ettiğim
gerçek kişinin aktifinde bulunan örneğin taşıtlar belli bir süre satılamaz gibi bir zorunluluk var mı