Üstadlar,

A.Ş. olarak Genel Kurul' a sunacağımız Bağış ve Yardım konusu TTK hangi maddede var ?