İki ortaklı kollektif şirket fesh ediliyor.Fesihten sonra iki ortak ta ölüyor. Şimdi şirketin alacaklı olduğu bir sözleşme ortaya çıkıyor. Mirasçılar ne yapabilir. Öncelikle açılacak alacak dava için şirketin ihyası mı gerekiyor.