Günaydın
Şirketler için kuruluşta taahhüt edilen sermayenin 1/4 ünün ödeme zorunluluğunun kaldırılması A.Ş. ve ltd. içinde geçerli midir?
Yeni uygulamaya göre
Pay sahipleri için oy hakkının doğumu ne zaman doğar
Örneğin; Ortak Ahmet şirket kuruluşunda sözleşmede 100.000 TL sermaye taahhüt etmiş ve en geç 24 ay içinde ödeyeceğini belirtmiştir
Bu durumda ortak Ahmet in oy hakkı kanunen (1/4) veya sözleşmesel en az miktar belirtilmediği için kurulultan itibaren oy hakkı doğar mı?
- Sermayenin 1/4 ünün ödenme zorunluluğu sermaye artırımı için uygulanmaya devam ediyor mu? Yoksa sermaye artırımında da tescilden önce kanunen ödeme yapma zorunluluğu kalkmışmıdır? Teşekkürler