Limited şirkette Ortak olan Müdür'ün görev ve yetkileri, genel kurul kararı çoğunluk oyu ile alınabilir.

Fakat 2 otaklı şirkette genel kurul kararı ile atanan diğer ortak red ederse; Kurucu ve aynı zamanda %80 paya sahip olan ortak'ın genel kurul kararındaki imzası, tek başına yeterli olur mu?

Acil Yardım Lütfen